Rozdíl mezi pastevci, ovčáky a honáky

Mnoho lidí už se snažilo přijít na to, jaký je rozdíl mezi psem ovčáckým, pasteveckým, pastýřským či honáckým a podle čeho poznat, kam které plemeno zařadit.
Určitým vodítkem může být rozdělení FCI, která pastevecká, honácká a ovčácká plemena řadí do I. skupiny.
Pro přehlednost jsem sestavila stručnou tabulku, která mnohé napoví.

FCI I. – plemena ovčácká, pastevecká a honácká

český název originální název zařazení zkouška použití
Ardenský bouvier Bouvier des Ardennes honácký pes ano Původně honácký pes, používaný na otevřených pastvinách ke shánění, hlídání a řízení stád.
I dnes je to při minimálním výcviku velmi efektivní, výborný, všestranný pracovní pes a vynikající hlídač majetku.
Australská kelpie Australian Kelpie ovčácký pes ano Ovčácký pes s přirozeným instinktem a horlivým přístupem k práci s ovcemi, jak ve volné krajině, tak v ohradě.
Australský honácký pes Australian Cattledog honácký pes ne Jeho základním úkolem, je ovládání a pohyb dobytka jak v otevřených, tak v omezených prostorech. Vždy pozorný, velmi inteligentní, ostražitý, odvážný a spolehlivý, oddaný své povinnosti, což z něj činí ideálního psa.
Australský honácký pes s krátkým ocasem Australian Stumpy Tail Cattle Dog pastevecký pes ne Hlídání a vedení dobytka jak v otevřených, tak v omezených oblastech, ve velmi drsných podmínkách. Vždy pozorný, velmi inteligentní, ostražitý, odvážný a důvěryhodný, oddaný svým povinnostem.
Australský ovčák Australian Shepherd ovčácký pes ne Ovčácký a farmářský pes. Přizpůsobivá a učenlivá povaha z nich učinila oblíbené pomocníky na mnoha amerických farmách a rančích. Američtí chovatelé pokračovali v rozvoji plemene, udržovali jeho všestrannost, bystrost, silné ovčácké instinkty a přitažlivý vzhled, kterému plemeno vděčí za svou všeobecnou oblíbenost.
Bearded kolie Bearded Collie ovčácký pes ne Pozorný, živý, sebevědomý a aktivní pes. Inteligentní pracovní pes bez známek nervozity nebo agresivity.
Beauceron Berger de Beauce ovčácký pes ano Ovčácký a hlídací pes. Tito psi byli chováni a vybíráni podle svých schopností vést a hlídat stáda ovcí. Sebevědomý, nikdy plachý nebo ustrašený.
Belgický ovčák – Groenendael Chien de Berger Belge – Groenendael ovčácký pes ano Původně pes ovčácký, dnes pes pracovní (hlídač, obranář, stopař), všestranný, stejně jako rodinný pes.
Belgický ovčák – Laekenois Chien de Berger Belge – Laekenois ovčácký pes ano Původně pes ovčácký, dnes pes pracovní (hlídač, obranář, stopař), všestranný, stejně jako rodinný pes.
Belgický ovčák – Malinois Chien de Berger Belge – Malinois ovčácký pes ano Původně pes ovčácký, dnes pes pracovní (hlídač, obranář, stopař), všestranný, stejně jako rodinný pes.
Belgický ovčák – Tervueren Chien de Berger Belge – Tervueren ovčácký pes ano Původně pes ovčácký, dnes pes pracovní (hlídač, obranář, stopař), všestranný, stejně jako rodinný pes.
Bergamský ovčák Cane da Pastore Bergamasco ovčácký pes ne Ovčácký pes používaný k vedení a hlídání stád. Jeho úkolem je hlídat a provázet stáda, pro což má výborné předpoklady díky své ostražitosti, koncentraci a psychické vyrovnanosti. Jeho ochota se učit spolu s umírněností a trpělivostí jej činí vynikajícím hlídacím a společenským psem, vhodným pro mnoho různých úkolů.
Bílý švýcarský ovčák Berger Blanc Suisse ovčácký pes ne Společenský a rodinný pes. Je to živý, vyrovnaný pohyblivý, ostražitý a snadno cvičitelný pes. Je veselý a poslušný. Je to pracovní a sportovní pes s potenciálem k všestrannému využití.
Bobtail (staroanglický ovčák) Old English Sheepdog ovčácký pes ne Poslušný pes vyrovnané povahy. Odvážný, věrný a důvěryhodný, bez jakýchkoliv známek nervozity nebo nevyprovokované agresivity.
Border kolie Border Collie ovčácký pes ano Vytrvalý ovčácký pes k tvrdé práci u stáda, výborně ovladatelný. Živý, pozorný, poslušný a inteligentní. Nesmí být ani nervózní ani agresivní.
Briard Berger de Brie ovčácký pes ano Briard má povahu vyrovnanou, není ani agresivní, ani bázlivý. Charakter musí být klidný a odvážný.
Portugalský ovčák Cao de Serra de Aires ovčácký pes ne Výjimečně inteligentní a velmi živý, obdařený odolností a rozvážností, oddaně pečující o svěřené stádo. Vyhýbá se cizím lidem, v noci hlídá. Je užívám především v oblasti Alentejo pro hlídání a řízení stád (ovcí, koz, dobytka, koní, prasat). Je oblíbený pro obratnost, s níž ovládá stádo na pastvině, hledá a vrací zaběhlé a zatoulané kusy.
Chien Fila de Saint Miguel Chien Fila de Saint Miguel honácký pes ne Vynikající honácký pes, ale je i výborný hlídač majetku i lidí. Silný charakter, ale poslušný příkazů svého pána, velmi inteligentní a velmi chápavý. Při plnění svých povinností při řízení stád kouše nízko, aby nepoškodil kravám vemena. Když si však má poradit s prchajícím kusem dobytka, instinktivně kouše výše.
Chorvatský ovčák Hrvatski Ovčar ovčácký pes ne Ačkoliv je u něj vyvinutý především jeho ovčácký instinkt, může být stejně dobře používán jako hlídací pes.
Československý vlčák Československý vlčák ovčácký pes ano Velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, s rychlými reakcemi. Nebojácný a odvážný. Nedůvěřivý. Velmi oddaný svému pánovi. Dobře odolává rozmarům počasí. Všestranně využitelný pracovní pes.
Flanderský bouvier Bouvier des Flandres honácký pes ano Původně byl používán jako průvodce stád, pes k tahu a k pohonu máselnic. Modernizace zemědělství změnila jeho prvotní využití a dnes slouží k hlídání nemovitostí a zemědělských usedlostí, jako obranář a policejní pes. Jeho fyzické a povahové vlastnosti, jeho velké čichové kvality, samostatnost a inteligence jej předurčují k využívání jeho práce na stopách, jako spojky a proti pytláctví.
Holandský ovčácký pudl Nederlandse Schapendoes ovčácký pes ne Ovčácký pes, který byl užíván pro pasení stád ovcí a který je i dnes pro tento účel používán. Protože pastviny jsou v zemi původu schapendoes především v klidných, málo obydlených oblastech země, musí schapendoes mít velkou vytrvalost, pohyblivost a rychlost. Důležitá je i inteligence a samostatnost. Měl by mít povahu, fyzické vlastnosti i duši ovčáka.
Holandský ovčák dlouhosrstý Hollandse Herdershond ovčácký pes ? Oddaný, poslušný, učenlivý, ostražitý, pracovitý, věrný a spolehlivý, nenáročný, s velkou vytrvalostí, vždy pozorný, aktivní, s vlastnostmi typického ovčáka.
Holandský ovčák hrubosrstý Hollandse Herdershond Ruwhaar ovčácký pes ? Oddaný, poslušný, učenlivý, ostražitý, pracovitý, věrný a spolehlivý, nenáročný, s velkou vytrvalostí, vždy pozorný, aktivní, s vlastnostmi typického ovčáka.
Holandský ovčák krátkosrstý Hollandse Herdershond Korthaar ovčácký pes ? Oddaný, poslušný, učenlivý, ostražitý, pracovitý, věrný a spolehlivý, nenáročný, s velkou vytrvalostí, vždy pozorný, aktivní, s vlastnostmi typického ovčáka.
Jihoruský ovčák Ioujnorousskaia Ovtcharka ovčácký pes ? Větší než střední velikost, silný, přirozeně ostrý hlídací pes, nedůvěřivý k cizím, skromný, přizpůsobivý ve vztahu k horku nebo chladu.
Katalánský ovčák Gos d Atura Catala ovčácký pes ne Podstata tohoto plemene se projeví při vedení stáda, tento pes nejenže poslouchá svého ovčáka, ale v řadě případů je schopen projevit vlastní iniciativu a řídit stádo s obdivuhodnou lehkostí tak, že se žádné zvíře neoddělí od ostatních. Díky jeho vynikající statečnosti a odvaze ho lze využívat také jako skvělého hlídače. Vzhledem ke své velikosti, krásné srsti, inteligenci a ohromné věrnosti ke svému pánovi dokáže být vynikajícím společenským psem. Velmi vyrovnaný pes, aktivní a inteligentní, s ušlechtilým výrazem, otužilé a příjemné povahy, obětavě pracující se svěřeným stádem, které hlídá před cizími, a proto bývá někdy nepřístupný. Je velmi otužilý, odolný vůči horku, chladu i všem klimatickým změnám.

Kolie dlouhosrstá Collie Rough ovčácký pes ne Přátelsky založená, bez jakékoliv stopy nervozity nebo agresivity. Dokonalý společenský pes, přátelský, veselý a aktivní, s dobrým vztahem k dětem a ostatním psům.

Kolie krátkosrstá Collie Smooth ovčácký pes ne Pes s velikou inteligencí, ostražitostí a aktivitou. Působí důstojně, což je zdůrazněno jeho dokonalou stavbou těla, v které žádná část nesmí být disharmonická. Celkově se jeví jako pracovní pes.

Komondor Komondor ovčácký pes ne Pastevecký pes, neochvějně odvážný při hlídání a obraně svěřených stád a majetku i domova svého pána. Útočí tiše a neohroženě. Vnímá své teritorium jako svůj majetek a netoleruje v něm žádnou jinou živou bytost. Je přirozeně nedůvěřivý. V průběhu dne zachovává pozici vleže, která mu dovoluje kontrolovat své teritorium. V noci je stále v pohybu.
Kuvasz Kuvasz ovčácký pes ne Jde o prastaré původní maďarské ovčácké plemeno. Jeho předci přišli do karpatské kotliny v době, kdy ji osidlovali Maďaři. Potřebovali tyto psy ke hlídání a na ochranu stád proti dravé zvěři a zlodějům. Vzhledem k rozvinutému loveckému pudu se tito psi používali i k lovu a jako slídič. Od doby, kdy je pastevectví na ústupu, je jeho původní využití podstatně vzácnější, a proto se zabydluje spíše ve vesnicích a v poslední době dokonce ve městech. Kuvasz se používá ke hlídání a k ochraně domů a majetku.
Mallorský ovčák Ca de Bestiar, Perro de pastor Mallorquin ovčácký pes ne Ovčácký hlídací a obranářský pes, který respektuje jednoho pána a jen s obtížemi toleruje přítomnost cizích lidí. Inteligentní, poslušný a oddaný, ale v mládí velmi rezervovaný a plachý. Pes je velice citlivý a bývá věrný svému pánu až do smrti. Je odvážný, občas ovšem také nesnášenlivý.
Maremmansko-abruzský pastevecký pes Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese ovčácký pes ne Jako ovčák je používán především k ochraně stád a hlídání majetku. Toto staré ovčácké plemeno pochází z psů, kteří hlídali stáda, kteří jsou ještě dnes používáni v Abruzzech tam, kde se dodnes úspěšně udržel chov ovcí, a z pasteveckých psů, kteří dříve žili v toskánských Maremmách a Laziu. Jeho hlavní nadání pro hlídání a ochranu stád spočívá v tom, s jakým přehledem, odvahou a rozhodností plní zadané úkoly. Ačkoliv je hrdý a nesníží se k podlézavosti, projevuje svému pánovi oddanost.
Mudi Mudi ovčácký pes ne Plemeno vzniklo v průběhu 18. a 19. století křížením maďarských honáckých psů pravděpodobně s různými německými honáckými psy, majícími vztyčené uši. Díky své odvážnosti je mezi honáky velmi oblíbený pro pasení velkých a těžko ovladatelných stád. Je dokonce používán i pro nadhánění divokých kanců. Výborný hlídací a společenský pes. Je používán i pro vyhledávání drog. Strážní pes, dobře upozorňující na nebezpečí. Vynikající pro trénink agility, roztomilé domácí zvíře.
Německý ovčák Deutscher Schäferhund ovčácký pes ano Německý ovčák musí být povahově vyrovnaný, pevných nervů, sebevědomý, absolutně přirozený, zcela dobromyslný, ale pozorný a ovladatelný. Musí mít odvahu, bojovnost a tvrdost, aby byl vhodný jako doprovodný, strážní, služební, pastevecký pes a pes k obraně.
Pikardský ovčák Berger de Picardie ovčácký pes ano ?
Podhalaňský ovčák Polski Owczarek Podhalanski ovčácký pes ne Ovčácký a hlídací pes. Jeho obdivuhodné chování a krásný vzhled jej činí i dobrým společenským psem.
Polský ovčák nížinný Polski Owczarek Nizinny ovčácký pes ne Snadno ovladatelný ovčácký a hlídací pes. V městském prostředí je to velmi příjemný společník.
Puli Puli ovčácký pes ne Jde o maďarské plemeno honáckých psů asijského původu. Jeho původní předci přišli do karpatské kotliny se vší pravděpodobností spolu s kočovnými kmeny starých Maďarských kmenů žijících z chovu dobytka.
Pumi Pumi ovčácký pes ne Teriérům podobný honácký pes. Je vhodný také k pohánění větších zvířat. Jeho čich je dobře vyvinutý. Skvěle se osvědčil při boji proti dravé zvěři a hlodavcům. Je vynikajícím domácím psem a bez problémů snáší chov v bytě. Potřebuje hodně pohybu a je vynikajícím společenským psem a psem pro sportovní kynologii.
Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obličeji Berger des Pyrénées á poil long ovčácký pes ano Ovčácký pes, používaný na farmách a pastvinách v Pyrenejích.
Pyrenejský ovčák s kr. srstí v obličeji Chien de Berger des Pyrénées á face rase ovčácký pes ano Ovčácký pes, používaný na farmách a pastvinách v Pyrenejích. Živý, činorodý, poslušný pes, někdy nedůvěřivý k cizím.
Rumunský karpatský ovčák Ciobanesc Romanesc Carpatin ovčácký pes ne Přirozený hlídač, odvážný, vyznačuje se instinktivní a bezpodmínečnou oddaností pánovi i hlídání stáda. Je to důstojný, klidný a vyrovnaný pes.
Rumunský mioritský ovčák Ciobanesc Romanesc Mioritic ovčácký pes ne Vyšlechtěn z přírodních plemen karpatských hor, přičemž základním cílem byla užitečnost. Toto plemeno má v Rumunsku mnoho příznivců díky svému statnému vzhledu.
Saarloosův vlčák Saarloos Wolfhond ovčácký pes ne Saarloosův vlčák nebyl šlechtěn se záměrem konkrétního použití. Má vlastnosti, které mu dovolují být věrným a oddaným společníkem a domácím psem. Pes se spoustou energie a hrdou nezávislou povahou. Poslouchá jen z vlastní vůle, není submisivní. Je velmi oddaný a věrný svému pánovi. Rezervovanost a vlčí sklon utíkat v neznámých situacích jsou pro plemeno typické a měly by být zachovány jako charakteristické vlastnosti a jsou dědičné.
Sheltie Shetland Sheepdog ovčácký pes ne Živý, mírný, inteligentní, horlivý a činorodý. Příchylný a reagující na svého pána, rezervovaný vůči cizím, nikdy nervózní.
Slovenský čuvač Slovenský čuvač ovčácký pes ne Pes se osvědčil jako dobrý ochránce, hlídač a průvodce, stejně jako ovčácký pastevecký pes, také jako hlídač dobytka, drůbeže i jiných domácích zvířat, i při hlídání stavení. Lázeňští hosté, kteří přicházeli na salaše koupit sýr a jiné výrobky, si zamilovali štěňata s hustou srstí, kupovali je a tato rasa začala tak být chována i v nížinách, kde byla díky svému neobvyklému vzhledu nezřídka považována za luxusní plemeno.
Šiperka Schipperke ovčácký pes ne Malý hlídací pes, překypující vitalitou, rezervovaný k cizím lidem. Aktivní a pracovitý, čilý, neúnavný, vždy zaujatý okolním děním, má sklon chňapat, pokud se někdo přiblíží objektům, svěřeným mu k hlídání. Velmi jemný k dětem, vždy zvědavý, co se děje za zavřenými dveřmi či jinou překážkou, což vyjadřuje vysoko posazeným štěkotem, zježenou hřívou a srstí na krku. Je to všetečný pes, který rád loví krysy, krtky a jiné škůdce.
Welsh Corgi Cardigan Welsh Corgi Cardigan ovčácký pes ne Pozorný, inteligentní, vyrovnaný, není ani bázlivý ani agresivní.
Welsh Corgi Pembroke Welsh Corgi Pembroke ovčácký pes ne Odvážného vzhledu, pracovitý. Otevřený a přátelský, nikdy nervózní nebo agresivní.

Pozornému čtenáři po přečtení přehledu asi neunikne, že na rozdělení podle FCI něco nehraje. A navíc tu chybí plemena jako je např. kavkazák nebo pyrenejský horský pes či šarplaninec, která jsou původem pastevecká plemena, ale jsou zařazena v podskupině horských molossoidních neboli dogovitých psů. Na to FCI také pamatovala a zařadila je do skupiny II.

FCI II. – pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi

český název originální název zařazení požadovaná zkouška použití
Aidi Aidi Molossoidní plemena, horského typu ne Atlaský horský pes je úzce spojený s populacemi polonomádských pastevců v hornatých oblastech a má jasný úkol bránit stan a majetek svého pána i chránit jeho stáda před divokými šelmami, které by v nich mohly natropit škodu.
V pohoří Atlasu neexistuje žádný ovčácký pes. Marocký pes, který žije v horách, nikdy nehlídal stáda v tom smyslu, jak se tato práce chápe v Evropě, tj. ve smyslu hnaní stád.
Anatolský pastevecký pes Coban Cöpegi Molossoidní plemena, horského typu ne Toto plemeno původně sloužilo k ochraně stád ovcí; je to velmi tvrdý pes, který svoji práci odvádí v horku i zimě.
Appenzellský salašnický pes Appenzeller Sennenhund Švýcarští salašničtí psi ne Honácký, ovčácký, strážní pes a pes ke hlídání domů a statků. Dnes také všestranný pracovní a rodinný pes.
Bernský salašnický pes Berner Sennenhund Švýcarští salašničtí psi ne Původně hlídací, honácký a tažný pes na sedláckých dvorech v kantonu Bern, dnes také rodinný a všestranný pracovní pes.
Bosensko – hercegovinský – chorvatský ovčák Tornjak Molossoidní plemena, horského typu ne Plemeno Tornjak bylo obnoveno díky téměř vyhynulým potomkům geneticky homogenních původních dávných typů ovčáckých psů. Psi patřící k původním ovčákům byli roztroušeni v hornatých oblastech Bosny a Hercegoviny a Chorvatska a v přilehlých údolích. Dnes je pastevecký pes a hlídač dobytka.
Cao de Castro Laboreiro Cao de Castro Laboreiro Molossoidní plemena, horského typu ne Věrný a poslušný rodinný společník, nepostradatelný obránce stád proti vlkům. Je ideálním hlídacím psem, který svěřené teritorium hlídá a chrání neúnavně.
Entlebuchský salašnický pes Entlebucher Sennenhund Švýcarští salašničtí psi ne Pes získal oblibu v okamžiku, kdy lidé odhalili a prokázali jeho vrozené vlastnosti živého a neúnavného honáckého psa a jeho vynikající vlohy pracovního plemene. Dnes, třebaže je stále ještě málo početný, nalezl tento atraktivní trojbarevný pes své milovníky a těší se stále rostoucí oblibě také jako rodinný pes.
Estrelský pastevecký pes Cao da Serra da Estrela Molossoidní plemena, horského typu ne Pes je nerozlučným společníkem pastevce a spolehlivým hlídačem stád, která neústupně brání proti vlkům a zlodějům dobytka. Je rovněž vynikajícím hlídačem pro hlídání domu a majetku, má vysoce ceněné vlastnosti vynikajícího obranáře a používá se dokonce i jako znamenitý tažný pes.
Kanárská doga Dogo Canario molosská plemena, dogovití psi ne Hlídací pes používaný pro ochranu dobytka.
Kavkazský pastevecký pes Kavkazskaia Ovtcharka Molossoidní plemena, horského typu ne Rozšíření tohoto plemene zahrnuje oblasti od kavkazských hor po travnaté stepi jižního Ruska.
Na formování plemene neměl vliv pouze přirozený výběr, ale také tradice národů osidlujících oblast Kavkazu. V minulosti byli používáni k ochraně stád a bydlišť před predátory a jinými útočníky.
Krašský ovčák Kraski ovčar Molossoidní plemena, horského typu ne Ovčák z Kraského pohoří je výborným ovčáckým psem a dobrým strážcem, dnes je mnohem častěji užíván jako hlídací pes a obránce, od nedávné doby je spíše rodinným psem, nicméně stále zůstává především vynikajícím ovčákem.
Pyrenejský horský pes Chien de Montagne des Pyrénées Molossoidní plemena, horského typu ne Protože se tento pes používal výhradně na ochranu stád před útoky šelem, spočíval výběr při jeho chovu v hodnocení vlastností hlídače, v impozantním a odstrašujícím vystupováním a také ve vztahu k jeho stádu. Vlastnosti, které z takového výběru vyplynuly, jsou síla a obratnost, ale také dobromyslnost a úzký vztah k jeho chráněncům. Tento strážní pes má sklony k nezávislosti a vlastní iniciativě, které vyžadují od jeho pána určitou autoritu.
Rafeiro do Alentejo Rafeiro do Alentejo Molossoidní plemena, horského typu ne Vynikající hlídací pes pro dům i dvůr v Alentejo. Je také velmi užitečný jako ochránce stád. Během dne je méně ostražitý, ale vůči cizím působí vždy hrozivě.
Rotvajler Rottweiler molosská plemena, dogovití psi ano Rotvajler patří mezi nejstarší plemena psů. Jeho původ sahá až do doby antického Říma. Tehdy se používal jako pastevecký pes a na pohánění stád. Tito psi táhli římskými legiemi přes Alpy, chránili lidi a poháněli stáda. V oblasti kolem Rottweilu se tito psi setkali s místními psy a jejich krev se smísila. Hlavním úkolem rotvajlerů bylo nyní pohánění a střežení velkých stád dobytka a obrana pána a jeho majetku.
Středoasijský pastevecký pes Sredneasiatskaia Ovtcharka Molossoidní plemena, horského typu ne Je jedním z pradávných plemen, zformovalo se díky přirozenému výběru během více než čtyř tisíc let na rozlehlém území, které se dnes táhne od Kaspického moře po Čínu a od jižního Uralu po Afghanistan. Jeho předci jsou pradávná tibetská plemena, salašnická plemena různých nomádských kmenů a ty jsou úzce spřízněny s mongolskými ovčáky a tibetským mastifem. Středoasiati byli používáni především k ochraně dobytka, karavan a majetku svého pána. Byli vystaveni drsným přirozeným selekcím. V zemích původu byli Středoasiaté používáni k ochraně stád proti predátorům a také jako strážný pes.
Šarplaninský pastevecký pes Jugoslavenski Ovcarski Pas – Sarplaninac Molossoidní plemena, horského typu ne Původ plemene zůstává nejasný. Je pravděpodobné, že přišlo do Evropy z Asie v průběhu dávných velkých migrací. Původní typ plemene byl zachován jen v těch částech země, kde stále převažuje intenzivní chov dobytka a kde tito psi stále mají svoji původní roli strážce a ochránce stád dobytka před škodnou zvěří.
Španělský mastin Mastín Espaňol Molossoidní plemena, horského typu ne Tato rasa je pevně spjata s volným chovem ovcí především merino, které provázel již v dobách středověkých svazů chovatelů ovcí (Mesta) a které bránil proti vlkům a jiným loupeživým šelmám všude, kam stáda táhla nebo se zdržovala na pastvě. I dnes doprovází tato rasa stáda ve volném chovu na pochodu i na domácích pastvinách. Vedle toho se dnes tito psi drží k ochraně, hlídání a obraně pozemků, osob a venkovských usedlostí.

Uruguajský cimarron Cimarrón Uruguayo Molosská plemena, dogovití psi ne Původ je nejistý. Je jistě potomkem psů přivezených španělskými a portugalskými dobyvateli. Tito psi, ponechaní sami sobě, se mezi sebou křížili. Přírodní výběr zajistil, že přežili jen zdravější, silnější a chytřejší jedinci. Tehdejší obyvatelé docenili hodnotu těchto psů, domestikovali je a postupně je začali používat jako strážce svých pozemků a ovčácké psy při své každodenní práci s dobytkem.

Velký švýcarský salašnický pes Grosser Schweizer Sennenhund Švýcarští salašničtí psi ne Původní salašnický a řeznický pes, předkové byli dříve značně rozšířeni po celé střední Evropě jako řezničtí psi a používali se také jako hlídací a tažní psi a psi k pohánění dobytka.

Kdo byl zmatený u první tabulky, druhá tabulka nám v tom udělala ještě větší zmatek…
Klíčem tedy nebude rozdělení podle názvu plemene, ale podle způsobu práce a jeho využití a i příslušnost k vývojové skupině či linii. Rozdíl mezi ovčáckým a pasteveckým psem je značný a vyplývá ne z hlediska inteligence, ale ze způsobu používání.

ovčácký pes

Ovčáčtí psi pomáhají přímo při vlastní práci s ovcemi, kdy pes řídí pohyb stáda, ale mohou i takto pást kozy nebo drůbež (kachny). Jedná se většinou o psy lehčí konstrukce, velice dobře pohyblivé.
V evropských podmínkách je tato činnost historicky mladší, její potřeba vznikla až v době, kdy se stáda stávala početnější, tedy v průběhu 16. až 17. století. Ochránci stád (pastevci), byli zapotřebí až o něco později. Ovčáčtí psi se objevují tehdy a na těch místech, kde pastevec už nemohl sám ani se svými pomocníky na ovládnutí stáda stačit. V některých částech světa k tomu docházelo již v prehistorických dobách, souběžně s domestikací ovcí. Proto jsou také tyto dva živočišné druhy, ovce a pes, nacházeny vždy spolu a patří k prvním zdomácnělým zvířatům světa.

Jaká je charakteristika ovčáckého psa?

 • Spolupracuje se svým pánem a v podstatě očekává jeho signály.
 • Je to tedy pes spolupracující s člověkem, aktivní, atletický, který dobře chápe povely a rád je plní.
 • Dokáže stádo vyvádět z ohrady, obíhat ho při přesunu i na pastvě, shánět zbloudilé či pomalejší kusy, provádět zúženými místy, přes můstky, navádět na cestu, oddělovat ze stáda označené kusy zvířat atd.
 • Vyznačuje se mimořádnou pohyblivostí, vytrvalostí a inteligencí.
 • Pracuje na povely svého pána, ale dokáže i většinu situací řešit samostatně.
 • Stádo nehlídají ani nebrání (zloději ještě často ochotně pomohou).
 • Nezůstává u stáda, večer odchází s ovčákem. Ke stádu se s ním vrací až ráno.
 • Je většinou menšího vzrůstu a barvy bývají kontrastní od ovcí (ne bílé).

pastevecký pes

Pastevečtí nebo také salašničtí psi měli na starosti hlídání stáda, což bylo jejich historicky původním úkolem.
Bača sám vedl velké stádo na pastvu, tam je také sám při pasení ovládal a udržoval pohromadě. Velcí psi, převážně mollosovitá nebo dogovitá plemena (upřednostňováni byli psi bíle zbarvení), bývali uvázáni na řetězu u kolíku zaraženého do země a čekali, až stádu bude hrozit nebezpečí od nějaké šelmy: rysa, vlka nebo medvěda. Teprve pak byli vypuštěni, aby zakročili. O stádo samotné se tito psi nestarali a nikdo to po nich ani nechtěl. Důraz byl kladen na jejich odolnost, sílu a neohroženost.

Jaká je charakteristika pasteveckého psa?

 • Hlídá stádo proti zlodějům a šelmám, je to tedy samostatný, silný a ostrý pes s vlastním názorem.
 • Využívá své inteligence tak, že sám dokáže vyhodnotit situaci a podle toho se zachovat či pracovat. Dokáže plnit příkazy svého pána, ale raději se rozhoduje sám. Naprostou poslušnost u něj nelze očekávat.
 • Je věrný je svěřenému místu, které považuje za své teritorium, a neméně svému pánu.
 • Vzhledem k jeho neúplatnosti je téměř nadřazen hlídacím psům.
 • Za denního světla pouze zdánlivě v klidu odpočívá, jeho reakce na vetřelce bývá blesková.
 • Lovecký pud je silně potlačen.
 • Jedná se o psy většího vzrůstu s ostřejší povahou.
 • Upřednostňují se velcí silní psi se světlou nebo bílou barvou.

honácký pes

Honák je v češtině také jiný výraz pro kovboje, v souvislosti se psy se však v češtině příliš nepoužívá.
Tito psi provázeli stáda dobytka při cestách na trh, v římských časech usměrňovali stáda, která provázela vojska jako živá zásobárna. Jejich pracovní (nikoli vývojovou) obdobou jsou tzv. heeleři, australští honáčtí psi, nazývaní podle zvyku usměrňovat jednotlivé kusy dobytka kousáním „do pat“ (heels). Tito psi mají specifické vlastnosti a většina z nich nebyla používána pro práci s ovcemi. Jsou podsadití, ale přitom dostatečně mrštní. Nejsou to tiší ovčáci, ale honáci, kteří dělají hluk, štěkají a dorážejí na zvířata.
Společným znakem honáckých psů je jejich poměrně malé tělo a pružný pohyb a jejich mimořádná inteligence. Jisté vlastnosti se do nich hluboko vryli za staletí plnění úkolů. V chudobě žijící pastevci si nemohli dovolit živit psy, kteří by byli k ničemu, proto nevhodné jedince rychle zapudili. Takové tvrdé zacházení je jistě nevyhovující z pohledu jedince, ale v delším časovém horizontu může vést k ustálenému chovu se stabilní kvalitou. Celkem malá velikost (kohoutková výška 40 – 55 cm), ohebná, krátká páteř pomáhá k obratnosti, hustá srst chrání svého nositele před výkyvy počasí. Vysoká inteligence, anebo skoro automatické rozpoznání znakového systému člověka a okamžitá reakce byla nepostradatelným požadavkem honáckého života. Pes postavený do práce musel velmi rychle splynout se starými psy, od kterých se samozřejmě i učil. Nejtypičtějším evropským honákem je rotvajler.

Jaká je charakteristika honáckého psa?

 • Jsou silní, otužilí, bystří a neúnavní; dokáží se pohybovat v těsné blízkosti hovězího dobytka a koní.
 • Ženou stádo, poměrně samostatně dle pokynů člověka (často jedoucího na koni) i mnoho desítek kilometrů. Za stálého štěkání dohlížejí, aby se nějaký kus neoddálil. Jakmile se tak stane, okamžitě a nekompromisně zakročí. Svými řezáky ho kousnou pod hlezenní kloub zadní končetiny. Kopnutí, které nevyhnutelně následuje, se musí obratně vyhnout.
 • Je velkou pomocí u stáda, ale i v ovčíně. Při dojení přitlačí stádo k dojiči.
 • Honáci jsou hodně uštěkaní, mají vynikajícíc zrak, protože ovčák často zadává příkazy i z více než stometrové vzdálenosti, a to pouze máchnutím své hole.
 • Jejich živý temperament z nich činí také velice dobré hlídače.
 • Díky své inteligenci a přizpůsobivosti si honáčtí psi lehce zvyknou i v městském prostředí.

Zásadní rozdíly mezi pastevci, ovčáky a honáky jsou ve způsobu práce a vztahu k lidem. Ovčácký pes spolupracuje s člověkem. Pastevecký pes hlídá, považuje se za člena stáda i rodiny, a záleží na tom, jak vysoké postavení v rodině se mu dovolí. Honácký pes dělá to, co se od něj požaduje, hlavně se mu líbí honění dobytka. Od této práce je těžko odvolatelný.

This entry was posted in Pasení, Zážitky. Bookmark the permalink.