Citáty a přísloví o přátelství

 • 1. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. E. Deschamps
 • 2. Nedůvěřovat přátelům zhanbuje víc než jimi být klamán. F. de La Rochefoucauld
 • 3. V nouzi ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. F. Logau
 • 4. Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří. Seneca ml.
 • 5. K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstím rychle. Cheilón ze Sparty
 • 6. Jeden nepřítel může zranit dřív, než deset přátel pro tebe učiní něco dobrého. J. Swift
 • 7. Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty.
 • 8. Jediný způsob, jak získat přítele, je být mu přítelem. Emerson
 • 9. V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že lecos nevědí, než tím, co je jim známo. Cicero
 • 10. V přátelství není horší nákazy než lichocení, úlisnost a přisvědčování.
 • 11. Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. J. London
 • 12. Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré. E. Rotterdamský
 • 13. Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Cicero
 • 14. Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti.
 • 15. Kdo hledá přátele, zaslouží si, aby je našel. Kdo přátele nemá, ten je nikdy nehledal. Lessing
 • 16. Je mnoho lidí, kterým nechyběli přátelé, chybělo jim však přátelství. Seneca ml.
 • 17. Kdo chce ztratit přítele, nechť jej zahanbí.
 • 18. Přátelství je, když můžete člověku o sobě říct všechno, i to nejhorší… a má vás stejně rád.
 • 19. Nikdy nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří. E. Hubbard
 • 20. Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím a na ty, s nimiž mám soucit. F. Petrarca
 • 21. Vyjednávání je pravidlem v obchodě, ale ne v přátelství. G. E. Lessing
 • 22. Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit.
 • 23. Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel. Seneca ml.
 • 24. Ochotně promíjíme svým přátelům chyby, které se nás netýkají.
 • 25. Vybírej si přítele beze spěchu. Ještě méně spěchej měnit ho. B. Franklin
 • 26. Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
 • 27. Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima. L. da Vinci
 • 28. Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. Menandros
 • 29. Když si vybíráš přítele, vybíráš si tím i svého soudce. I. A. Krylov
 • 30. Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání. Platón
 • 31. Žij tak, aby z tvých přátel se nestali nepřátelé a z tvých nepřátel, aby se stali přátelé.
 • 32. Ten, kdo by kvůli vlastnímu prospěchu podvedl přítele, nemá nárok na přátelství. J. J. Rosseau
 • 33. I napomínat a být napomínán je vlastností pravého přátelství. Cicero
 • 34. Přátelství je hřejivý rozhovor za chladného zimního dne.
 • 35. Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou ve tvé blízkosti skoro všichni. Twain
 • 36. Přátelství je láska bez křídel. francouzské přísloví
 • 37. Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Bonnard
 • 38. Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. španělské přísloví
 • 39. Přátelství je květem okamžiku a plodem času. Kotzebue
 • 40. Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. anglické přísloví
 • 41. Člověk má největšího nepřítele sám v sobě. Cicero
 • 42. Za peníze se dá koupit mnoho přátel; ale málokterý je hoden své ceny. Bakerová
 • 43. Při výběru svých nepřátel člověk nikdy nemůže být dost opatrný. Wilde
 • 44. Žít bez přátel je jako žít bez slunce. německé přísloví
 • 45. Přátelství je vždy prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca
 • 46. Opravdové přátelství je jako svatojánská muška – svítí tím víc, čím větší je kolem tma.
 • 47. Přítel je ten, před kým můžeme myslet nahlas. Emerson
 • 48. Falešný přítel je jako kočka – zepředu líže, zezadu škrábe. slovinské přísloví
 • 49. Čím jsme silnější, tím máme víc nepřátel. Proto musíme být nejsilnější. Čapek
 • 50. Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. turecké přísloví
 • 51.Existují přátelství, o kterých je rozhodnuto v nebi, avšak existují na zemi. Claudius
 • 52. Kdo zakusil velkou lásku, nedbá už přátelství, ale kdo v přátelství všechno ze sebe vydal, neučinil ještě nic v lásce. La Bruyere
 • 53. Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím. Colton
 • 54. Opravdové přátelství je ještě vzácnější než láska. Rochefoucald
 • 55. Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat.
 • 56. Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. madagarská přísloví
 • 57. Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. Woodrow Wilson
 • 58. Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel. Euripidés
 • 59. Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire
 • 60. Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně. Cicero
 • 61. Přátelství násobí radost a dělí žalost. Francis Bacon
 • 62. Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s druhým o sobě. Rolland
 • 63. Přátelství je součást lidského štěstí. Jan Werich
 • 64. Bez důvěry není přátelství. Epikúros
 • 65. Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Plautus
 • 66. Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Seneca
 • 67. Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller
 • 68. Přátelství je jako zlatá nit, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane.
 • 69. Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. Hieronymus
 • 70. Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Seneca
 • 71. Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. anglická přísloví
 • 72. Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. Fitzgerald
 • 73. Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.
 • 74. Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.
 • 75. Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.
 • 76. Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají.
 • 77. Mám přátele! – musím si říct s údivem. A se stejným údivem – čím jsem si je zasloužil? Čapek
 • 78. Měňte své záliby, ale nikdy neměňte přátele.
 • 79. Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji. Plútarchos
 • 80. Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl přátelství. Chamfort
 • 81. V nesnázích i těch nejlepších přátel nacházíme vždycky něco, co nám dělá dobře. Rochefoucauld
 • 82. Úspěch je něco, co ti nepřátelé nikdy neodpustí.
 • 83. Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty
 • 84. Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain
 • 85. Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána.
 • 86. Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že je lépe přijít o nový vtip než o starého přítele.
 • 87. S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Mermet
 • 88. Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. latinské přísloví
 • 89. Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski
 • 90. Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat.
 • 91. Nikdo není tak opuštěný, aby nenalezl natolik upřímného přítele, který by mu rád říkal nepříjemné pravdy.
 • 92. Žebrák – člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce
 • 93. Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička
 • 94. Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristotelés
 • 95. Sobectví je jed každého přátelství. Honoré de Balzac
 • 96. Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon
 • 97. Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí. Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius
 • 98. Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout.
 • 99. Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.
 • 100. I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme.
 • 101. Znovu navázaná přátelství a vztahy vyžadují víc péče a pozornosti než ty, které se nikdy nepřerušily.
 • 102. Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš.
 • 103. Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu.
 • 104. Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí.
 • 105. Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími.
 • 106. Přátele hodnotíme podle toho, jak se k nám mají.
 • 107. Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění.
 • 108. Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme.
 • 109. Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolkem na ochranu zájmů a výměnou dobrých služeb.
 • Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou.
 • 110. Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás.
 • 111. Stejné smýšlení plodí přátelství. Démokritos
 • 112. Nevracej se ke starým napajedlům jenom pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny. africké přísloví
 • 113. Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi. Cicero
 • 114. V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Cicero
 • 115. Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Čapek
 • 116. Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos
 • 117. Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos
 • 118. Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský
 • 119. Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum
 • 120. Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct. Bohumil Hrabal
 • 121. Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés
 • 122. Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří. Leonardo Da Vinci
 • 123. K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší. Aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. Sergej Davydov
 • 124. Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení.
 • 125. Přítel všech – přítel nikoho. Aristotelés
 • 126. Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele! Avicenna
 • 127. Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. Gaius Valerius Catullus
 • 128. Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. čínské přísloví
 • 129. Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. eskymácké přísloví
 • 130. Přítel je člověk, který zná tvojí minulost, věří ve tvou budoucnost a má tě rád takového, jaký jsi dnes.
 • 131. Skutečné přátelství je jako zdraví; stěží si uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.
 • 132. Mnoho osob přichází a odchází ve tvém životě. Ale pouze přátelé zanechají stopu ve tvém srdci.
  K řízení sebe samého používej hlavu, k řízení druhých používej srdce.
 • 133. Kdo je to přítel? Jedna duše ve dvou tělech.
 • 134. Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
 • 135. Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.
 • 136. Přítel – někdo, před kým je možné myslet nahlas.
 • 137. Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.
 • 138. Přátelství násobí radost a dělí žalost.
 • 139. Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.
 • 140. Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.
 • 141. Přítel je ten, kdo je k někomu jinému připoután náklonností a úctou. Pravý přítel člověku pomůže, aby se jeho myšlenky zaměřovaly na správné věci. Hmotné věci často během doby ztrácejí cenu, ale pravé přátelství se postupem doby upevňuje a roste.
 • 142. Přátelství je od slova přát. Ne všechno, všem a napořád. Však stále těm, co o něj stojí. A ty to potom bude hřát.
 • 143. Cesta k domu přítele, kterého nenavštěvuješ, rychle zarůstá plevelem.
 • 144. Přítel je sluncem, které nezapadá. Každý slyší co říkáš. Přátele poslouchají co říkáš.Ti nejlepší přátele poslouchají i to, co neříkáš.
 • 145. Směj se a celý svět se bude smát s tebou, plač a jen nejlepší přítel bude plakat s tebou.
 • 146. Přátelství je jako hořká káva po nekonečné noci, něžná slova po neúspěšném dni, nestoudná kritika při přílišném sobectví, loď, co vrátí tě na ostrov reality a štěstí, studánka v poušti při velké žízni, je to prostě to, co ti pomůže, když tě život trýzní. Kdo říká, že nemá přítele, je buď lhář anebo blázen beznaděje.
 • 147. Přátelství je jako delfíni koupající se v lesku našich očí. Proto je nezavírejme před lidmi, kteří nás mají alespoň trochu rádi, neboť se říká, že delfíni ve tmě umírají.
 • 148. Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca
 • 149. Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca
 • 150. Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš. Tolstoj
 • 151. Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán. Maurois
 • 152. Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. Camus
 • 153. Nikdy neposuzujme člověka podle jeho známých a přátel. Jidáš je měl přece bezúhonné.
 • 154. Ztrácíme jen to, čeho se sami vzdáváme.
 • 155. Přátelství je jako vločka, když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje.
 • 156. Přítel, to je někdo, kdo zná píseň v mém srdci a dokáže mi ji zazpívat, když už jsem zapomněla slova.
 • 157. Buď svému příteli pevným štítem, nedobytným hradem a chrámem naděje. Až budeš v nouzi, i ty se budeš mít kde ukrýt.
 • 158. Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
 • 159. Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Werich
 • 160. Přátelství, podobně jako láska, vyžaduje téměř stejné umění, jako například nějaká krásná a zdařilá taneční figura. Je zapotřebí velkého sebeovládání, mnoha slov a nejvíce mlčení. A především hodně úcty.
 • 161. Dívej se lidem do očí, uvidíš co ti hrozí za zády.
 • 162. Přátelství je jako nit, která když se přetrhne dá se sice navázat, ale uzel zůstane.
 • 163. Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ! Božena Němcová
 • 164. Občas, když vám schází jediný člověk, zdá se vám svět vylidněný.
 • 165. V nouzi poznáš přítele, v blahobytu jsou jimi všichni. Euripides
 • 166. Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit, až zemřeš.
 • 167. Jediný způsob, jak najít přítele, je stát se jím pro druhého.
 • 168. Přátelé jsou jako hvězdy: nevidíš je pořád, ale přesto víš, že existují.
 • 169. Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř.
 • 170. Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.
 • 171. Není tak těžké za přítele umřít, jen najít takového, aby umírat stálo za to.
 • 172. Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
 • 173. Zůstaň – to je kouzelné slovo v přítelově slovníku.
 • 174. Mít člověka, kterému můžeš věřit, je jedno z největších vítězství v životě.
 • 175. Přátelství nám Bůh daroval proto, abychom se vyzpovídali z tajemství, které nás tíží.
 • 176. Chceš-li poznat člověka v jeho skutečné podobě, musíš ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nikdo nevidí.
 • 177. Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti jimi, nýbrž sebou.
 • 178. Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.
 • 179. Přátelé nás poučují, nepřátelé učí.
 • 180. Když piješ s dobrým přítelem, tisíc sklenek nestačí. Když s ním mluvíš, stačí půl slova. čínské přísloví
 • 181. Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.
 • 182. Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.
 • 183. Kdo po světě skáče jako blecha po těle, má mnoho známých, žádné přátele. německé přísloví
 • 184. Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. francouzské přísloví
 • 185. Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.
 • 186. Přítel je druhé já. Zenón
 • 187. Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu. Aristotelés
 • 188. Kde jsou přátelé, tam je i hojnost. Titus Maccius Plautus
 • 189. Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Cicero
 • 190. Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Cicero
 • 191. Přátelské služby se neúčtují. české přísloví
 • 192. Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům.
 • 193. Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje.
 • 194. Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých.
 • 195. Ne dálkou, ale zapomněním končí mnohá přátelství.
 • 196. Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným.
 • 197. Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a hrůzy. André Maurois
 • 198. Bez přátelství není pravého života – bez přátelství je život nicotný. Cicero
 • 199. Drž se nové cesty a starého přítele. slovenské přísloví
 • 200. Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. slovenské přísloví
 • 201. Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.
 • 202. Člověk je nešťasten, když jej oklamali, nebo zradili přátelé, ale často velmi spokojený, když se klame nebo zrazuje sám.
 • 203. Nepřátelé se v úsudku o nás blíží víc pravdě, než my sami.
 • 204. Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme několik dobrých nepřátel.
 • 205. Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svou práci, aby jeho záležitosti neutrpěly.
 • 206.Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. polské přísloví
 • 207. Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná.
 • 208. Kdo půjčuje, za vlastní peníz si nepřítele kupuje. německé přísloví
 • 209. Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem. William Somerset Maugham
 • 210. Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli. Martin Luther
 • 211. Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln
 • 212. Věrný přítel je medicínou duše. latinské přísloví
 • 213. Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou.
 • 214. S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Goethe
 • 215. Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. francouzské přísloví
 • 216. U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos
 • 217. Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. arabské přísloví
This entry was posted in Citáty a přísloví, Pokladnice slov. Bookmark the permalink.