srpen 2009 – 3. výcvikový tábor v Třinci

Obedience a agility

Třinec

25. července – 02. srpna 2009

Na druhý výcvikový tábor se mnou jela Anča, chtěla si užít dovolenou pod stanem a zároveň i vidět, jak se cvičí psi.
Od vlakového nádraží jsme se vydaly vpravo ke kruhovému objezdu, kde jsme opět odbočily vpravo. Potom už cesta vedla stále rovně, minuly jsme autobusové nádraží, kostel, muzeum, obchoďák a dostaly jsme se až k útulku, vedle kterého mělo svůj areál kynologické cvičiště.

obrázek - kostel

Třinecký tábor měl opět dvojí zaměření: agility a obedienci. Nějaké ty zkušenosti jsem s Benjamínem posbírala v Herolticích, takže už nebudeme začínat od nuly.
Rychle jsme začaly stavět stany, protože se schylovalo k dešti. Jakmile jsem vybalila stan, začalo pršet. Oba stany jsme postavily v rekordním čase… samozřejmě když už bylo vše hotovo, přestalo pršet.

Večer přijela Eva, která nám popsala svou představu o výcviku, rozdělili jsme se do malých skupinek, abychom věděli, jak budeme druhý den cvičit.
Hned v neděli dopoledne jsme se pustili do výcviku. Část se věnovala obedienci a část šla na agility. My jsme začali obediencí, protože Benjamín už brzy ráno upustil část své energie v Třineckém parku, takže pěkně spolupracoval při výcviku náročné poslušnosti, jakou obedience je.
Eva nás seznámila se základními pravidly obedience.

Anglické slovo obedience je poslušnost, oddanost, ovladatelnost. Cílem výcviku obedience je naučit psa vykonávat určené cviky přesně definovaným způsobem. Důraz je kladen na vztah mezi psem a psovodem, preciznost provedení cviků, ochotu psa radostně plnit povely psovoda a jeho schopnost pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Psovod a pes musí tvořit tým působící harmonickým dojmem.

Pravidla a zkušební řád jsou na stránkách klubu obedience: www.obedience.cz

O jaké cviky jde?

CVIK KOEFICIENT PŘEHLED CVIKŮ
cvik 1. koeficient 3 Odložení VSEDĚ ve skupině psů
Začátečníci SEDNI ve skupině – 30 sekund, psovod vzdálen 5 m
Třída 1 SEDNI ve skupině – 1 minuta, psovod vzdálen 20 m
Třída 2 SEDNI ve skupině – 1 minuta (psovod v úkrytu)
Třída 3 SEDNI ve skupině – 2 minuty (psovod v úkrytu)
cvik 2. koeficient 2 Odložení VLEŽE ve skupině psů
Začátečníci LEHNI ve skupině – 1 minuta, psovod vzdálen 5 m
Třída 1 LEHNI ve skupině – 2 minuty, psovod vzdálen 20 m
Třída 2 LEHNI ve skupině – 2 minuty (psovod v úkrytu)
Třída 3 LEHNI ve skupině – 4 minuty (psovod v úkrytu, prochází steward)
cvik 3. koeficient 3 Chůze u nohy (bez vodítka)
Začátečníci Normální krok, jeden kruh vlevo, 15 kroků přímo
Třída 1 Normální krok, pomalý krok, úkroky – vpravo, vpřed
Třída 2 Normální krok, klus, obraty na místě, úkroky – vpravo, vlevo, vpřed
Třída 3 Normální krok, klus, pomalá chůze, obraty, úkroky vpravo, vlevo, vpřed , vzad
cvik 4. koeficient 3 Odkládání za chůze (různé pozice)
Začátečníci Odložení psa za chůze LEHNI – přímý směr
Třída 1 Odložení psa za chůze LEHNI – čtverec
Třída 2 Odložení psa za chůze SEDNI, LEHNI – čtverec
Třída 3 Odložení psa za chůze STŮJ, SEDNI, LEHNI – čtverec
cvik 5. koeficient 4 Přivolání
Začátečníci Přivolání 20 metrů
Třída 1 Přivolání 25 metrů, meziodložení LEHNI
Třída 2 Přivolání 25 metrů, meziodložení STŮJ
Třída 3 Přivolání 30 metrů, meziodložení STŮJ, LEHNI
cvik 6. koeficient 4 Vysílání do čtverce
Začátečníci Vyslání do čtverce (psovod jde nejdříve do čtverce)
Třída 1 Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI
Třída 2 Vyslání do čtverce, kde pes dostává povel LEHNI a na povel vedoucího závodu je pes přivolán za chůze K NOZE
Třída 3 Vyslání ke kuželu, do čtverce v úhlu o 90° do strany, kde pes dostává povel LEHNI a na povel vedoucího závodu je pes přivolán za chůze K NOZE
cvik 7. koeficient 3 Aport (nesení) cizí dřevěné činky
Začátečníci Pes vezme aport od psovoda a nese jej 10 m u nohy přímým směrem
Třída 1 Pes přináší aport ze vzdálenosti 10 m položený stewardem
Třída 2 Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru. Pak je vyslán pro aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele (2 aporty)
Třída 3 Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru. Pak je vyslán pro aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele (3 aporty)
cvik 8. koeficient 3 Aport přes překážku
Začátečníci Aport přes překážku – cvik končí zpětným skokem
Třída 1 Aport přes překážku – korektní aport (max. 50 cm překážka)
Třída 2 Aport přes překážku – korektní aport (max. 70 cm překážka)
Třída 3 Aport přes překážku – kovový předmět (max. 100 cm překážka)
cvik 9. koeficient 3 Rozlišování předmětu psovoda
Začátečníci Rozlišování předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m)
Třída 1 Rozlišování – ze 4 předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m)
Třída 2 Rozlišování – z 5 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m)
Třída 3 Rozlišování – z 6 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m)
cvik 10. koeficient 4 Ovladatelnost = změna poloh
Začátečníci Ovladatelnost LEHNI, SEDNI (pes těsně před psovodem)
Třída 1 Ovladatelnost LEHNI, SEDNI (1 m)
Třída 2 Ovladatelnost na dálku LEHNI, SEDNI (5 m)
Třída 3 Ovladatelnost na dálku LEHNI, VSTAŇ, SEDNI (15 m)

Po výtečném obědě jsme měli odpočinkovou pauzu až do 16 hodin. Béňa spánkem načerpal energii, kterou se rozhodl využít v agility.

obrázek - agility obrázek - agility obrázek - agility obrázek - agility

Další fotografie agility.

V pondělí dopoledne jsme začali obediencí: chůzí u nohy, odložení za chůze, přivolání a nakonec odložení ve skupině.

CHŮZE U NOHY

Povely: zvukové (doporučený povel „k noze“)

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v obrazci tvaru kruhu a přímky. Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.
Chůze u nohy je zkoušena v normálním tempu se změnami směrů do tvaru kruhu, přímou chůzí a jedním zastavením. Psovod stojí se psem uprostřed pomyslného kruhu na výchozím bodě v základní pozici. Psovod velí psovi povel „K NOZE“. Jako první vykoná se psem oblouk doleva kolem prvního kuželu. Potom, co dojde se psem zpět na výchozí bod, pokračuje bez změny tempa chůze v přímém směru do vzdálenosti 15 m. Zde se psovod se psem na pokyn stewarda zastaví a cvik je ukončen. Poloměr oblouků doleva kolem prvního kužele je 4 m.
Povel „K NOZE“ může být vydán pouze při počátečním vykročení. Při zastavení psovoda si musí pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší, než půl metru cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 – 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů. Nedodržování správných směrů chůze (kruh a přímka) psovodem znamená ztrátu bodů. Jedno příležitostné slovní povzbuzení psa během cviku je tolerováno a není penalizováno. Psovod však nesmí na psa promluvit při zastavení.

obrázek - chůze u nohy

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze, obraty a otočeními za pohybu, úkroky a zastaveními podle instrukcí stewarda.
Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolene psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.
Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.
Povel „K NOZE“ může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze a při úkrocích. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší než půl metru, cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 – 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze, obraty a otočeními, úkroky a zastaveními podle instrukcí stewarda.
Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.
Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.
Povel „K NOZE“ může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze, při úkrocích a při obratech na místě. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici při levé noze psovoda.

Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší, než půl metru cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 – 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze a obraty. Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že se svým pravým ramenem nachází na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.
Chůze u nohy je zkoušena v normálním, pomalém a rychlém tempu se změnami směru, obraty a otočeními a zastaveními podle instrukcí stewarda. Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.
Povel „K NOZE“ může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze, při úkrocích a při obratech na místě. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici.

Instrukce: Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší než půl metru, cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 – 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a penalizované ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

ODLOŽENÍ ZA CHŮZE

Povely: zvukové (doporučené povely „K noze”, „Lehni”, „Sedni“, „Stůj“)

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Cvik se provádí za chůze v přímce mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdáleny 10 m.
Výchozí bod se nachází 5 m před prvním kuželem. Steward dává pokyn k odložení do pozice „LEHNI“, když se psovod se psem nachází přibližně uprostřed mezi kužely. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi ke druhému kuželu, který obchází a vrací se. Poté, co dojde zpět ke psu, jej obchází a bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel „K NOZE“. Psovod pokračuje v chůzi se psem u nohy až k druhému kuželu, kde je cvik ukončen. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici. Polohu „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí kuželů a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa).

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu kuželu, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy se považují za chyby. Psovod při návratu ke psu neobchází první kužel, ale otáčí se těsně za psem.

obrázek - odložení za pochodu obrázek - odložení za pochodu

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Cvik se provádí za chůze po obvodu čtverce o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povel k ulehnutí na základě pokynu stewarda. Čtverec je v rozích vyznačen kužely.
Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy „LEHNI“, když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel „K NOZE“ a pokračuje v chůzi až do poloviny následující strany čtverce. Zde se na pokyn stewarda zastaví a zaujme základní pozici. Cvik je ukončený tehdy, když tým dojde do poloviny třetí strany čtverce.
Pozici „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být „ostré“ v úhlu 90° (ne do oblouků).

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Cvik se provádí za chůze po obvodu čtverce o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povely na základě pokynů stewarda tak, aby pes postupně zaujal polohy „SEDNI“ a „LEHNI“. Čtverec je v rozích vyznačen kužely.
Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy „SEDNI“, když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze, dává psovi povel „K NOZE“ a pokračuje v chůzi. Cvik pokračuje obdobným způsobem vydáním povelu „LEHNI“ přibližně ve středu následující (třetí) strany čtverce. Cvik je ukončen, když psovod dojde do středu následující (čtvrté) strany čtverce.
Polohy „SEDNI“ a „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být „ostré“ v úhlu 90° (ne do oblouků).

Instrukce: Aby pes získal body, měl by příslušnou polohu „SEDNI“ a „LEHNI“ zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a zároveň dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce. Jestliže pes nezaujme jedenkrát včas požadovanou pozici, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud pes zaujme jedenkrát nesprávnou pozici (např. místo „SEDNI“ zaujme „LEHNI“) nemůže dostat více než 5 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Cvik se provádí za chůze ve čtverci o velikosti cca 8 x 8 m proti směru chodu hodinových ručiček tak, že obraty za pochodu v rozích čtverce jsou doleva. V průběhu chůze dává psovod psovi povely na základě pokynů stewarda tak, aby pes postupně zaujal polohy „STŮJ“, „SEDNI“ a „LEHNI“. Čtverec je v rozích vyznačen kužely.
Výchozí bod je ve středu první strany čtverce. Steward vydává pokyn k odložení do polohy „STŮJ“, když je psovod se psem přibližně ve středu následující (druhé) strany čtverce. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi po obvodu čtverce. Poté, co dojde zpět ke psu bez pokynu stewarda a změny tempa chůze, dává psovi povel „K NOZE“ a pokračuje v chůzi. Cvik pokračuje obdobným způsobem vydáním povelu „SEDNI“ přibližně ve středu následující (třetí) strany čtverce a „LEHNI“ ve středu čtvrté strany čtverce. Cvik je ukončen, když se psovod se psem vrátí do výchozího bodu ve středu první strany čtverce. Polohy „STŮJ“, „SEDNI“ a „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí rohů čtverce a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa). Obraty kolem vymezujících kuželů by měli být „ostré“ v úhlu 90° (ne do oblouků).

Instrukce: Pokud pes zaujme jedenkrát nesprávnou pozici (např. sedni místo lehni) může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes jedenkrát nezaujme správnou pozici včas (nebo vůbec nezastaví) může získat maximálně 6 bodů. Aby pes získal body, měl by příslušnou polohu „STŮJ“, „SEDNI“ a „LEHNI“ zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu rohu čtverce. Aby pes získal body, musí být splněny alespoň dvě ze tří poloh. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy a oblouky kolem rohů čtverce se považují za chyby.

PŘIVOLÁNÍ

Povely: zvukové (doporučené povely „Lehni”, „Čekej”, „Ke mně“, „Stůj”, „Pojď sem“, „K noze“

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod jde bez ohlížení od psa v přímém směru do vzdálenosti přibližně 20 m, na pokyn stewarda se zastaví a otočí směrem ke psu a na další pokyn psa přivolává.

Instrukce: Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa.
Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním povelu k přivolání, nemůže tým obdržet víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod odejde bez ohlížení od psa ve vyznačeném směru do vzdálenosti 25m a na pokyn stewarda se otočí směrem ke psu, na další pokyn psa přivolává. Když pes uběhne zhruba dvě třetiny vzdálenosti směrem k psovodovi, dává psovod povel „LEHNI“, poté je na pokyn stewarda pes přivolán („KE MNĚ“ nebo „K NOZE“). Steward vydává pokyn k přivolávání psa. Povel k zalehnutí vydává psovod sám na úrovni kuželu nebo jiné značky. Na místo zvukového povelu „LEHNI“ může být použit posunkový povel – ne však současně. Jméno psa může být v kombinaci s povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vysloveny tak, aby představovaly dva oddělené povely.

Instrukce: Výchozí bod, kde je pes odložen; konec úseku, kde stojí psovod a místo, kde má psovod psa při přivolání položit (zhruba ve dvou třetinách celkové vzdálenosti směrem od psa) jsou označeny kužely. Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Pro získání plného počtu bodů (za zalehnutí) nesmí pes urazit od vydání povelu do provedení pozice LEHNI vzdálenost větší, než je jeho jedna tělesná délka. Pokud si pes nelehne v rámci limitu tří tělesných délek, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit, dostává 0 bodů. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by si měl na povel okamžitě začít lehat. Při hodnocení provedení polohy LEHNI je také brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, do kdy má pes zalehnout (ne však pro pomalé psy). Pokud si pes sedne nebo vstane, když je odložen na výchozím bodě, ještě před vydáním prvního povelu pro přivolání, nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho jedna tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů. Pokud pes korektně zastaví, ale v jiné nesprávné pozici, nezíská víc než 7 bodů.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod odejde bez ohlížení od psa ve vyznačeném směru na vzdálenost 25m a na pokyn stewarda se otočí směrem ke psu. Na pokyn stewarda přivolá psa. Když pes urazí zhruba dvě třetiny vzdálenosti směrem k psovodovi, psovod vydá povel „STŮJ“, poté je na pokyn stewarda pes přivolán („KE MNĚ“ nebo „K NOZE“). Povel k zastavení psa vydává psovod sám na úrovni značky (kuželu). Na místo zvukového povelu „STŮJ“ může být použit posunkový povel – ne však současně. Jméno psa může být v kombinaci s povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vysloveny tak, aby představovaly dva oddělené povely.

Instrukce: Výchozí bod, kde je pes odložen; konec úseku, kde stojí psovod a místo, kde má psovod psa při přivolání zastavit (zhruba ve dvou třetinách celkové vzdálenosti), jsou označeny kužely.
Je důležité, aby pes reagoval ochotně na vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by se měl na povel okamžitě začít zastavovat. Při hodnocení zastavení je brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, na kterou má pes zastavit (ne však pro pomalé psy). Pro získání plného počtu bodů (za zastavení) nesmí pes urazit od vydání povelu do zastavení vzdálenost větší, než je jedna jeho tělesná délka. Pokud se pes nezastaví v rámci limitu tří svých tělesných délek, nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit, dostává 0 bodů.
Pokud si pes sedne nebo vstane ještě na výchozím bodě před vydáním prvního povelu (přivolání), nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.
Pokud pes korektně zastaví, ale v jiné nesprávné pozici, nezíská víc než 7 bodů.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Pes je ze základní pozice odložen do polohy „LEHNI“ a odejde od psa do vzdálenosti 30 – 35 m ve vyznačeném směru a otočí se čelem ke psovi. Na pokyn stewarda přivolá psa. Když je pes zhruba v jedné třetině vzdálenosti, psovod vydá povel „STŮJ“. Opět na pokyn stewarda přivolává psovod psa. Když je pes zhruba ve dvou třetinách vzdálenosti, je mu vydán povel „LEHNI“. Po druhém zastavení a na pokyn stewarda je pes přivolán („KE MNĚ“ nebo „K NOZE“). Steward vydává pokyn pouze k přivolání psa. Povely k zastavení vydává psovod sám na úrovni značek (kuželů). Je povoleno používat zvukové anebo posunkové povely, a to tím způsobem, že zvukový povel je použit na jednu polohu a posunkový povel na polohu druhou (ne současně). Jméno psa může být v kombinaci s prvním povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vydáno tak, aby představovaly dva oddělené povely.

IInstrukce: Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by se měl na povel okamžitě začít zastavovat. Při hodnocení zastavení je brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, na kterou má pes zastavit (ne však pro pomalé psy). Pro získání plného počtu bodů (za zastavení) nesmí pes urazit od vydání povelu do zastavení vzdálenost větší, než je jedna jeho tělesná délka. Pokud je vzdálenost, kterou pes urazil do zastavení větší, než trojnásobek jeho tělesné délky, nezískává žádný bod (za zastavení). Pokud jsou k přivolání vydány více než tři povely, nejvyšší bodové ohodnocení může být 6 bodů. Třetí přivolání z jedné pozice znamená nesplnění cviku. Pokud pes vynechá jednu pozici (tj. nezastaví v rámci limitu), nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit v některé z pozic, nemůže dostat víc než 5 bodů. Pokud pes nezvládne zastavit v obou pozicích nebo zaujme pozice v opačném pořadí, je cvik hodnocen jako nesplněný. Pokud pes jednou zastaví v nesprávné pozici, nemůže získat víc než 7 bodů. Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním prvního povelu (přivolání), nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, je cvik nesplněný a získává 0 bodů.

ODLOŽENÍ V SEDĚ VE SKUPINĚ

Povely: zvukové (doporučené povely „Sedni”, „Zůstaň“

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné linie v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 30 sekund. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3m a zaujmou základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanoveného času se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to být ovšem známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Doporučuje se, aby byl v průběhu tohoto cviku prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“. Společně pak odchází od svých psů do určeného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm na předem určené linii pozici ve stoje. Teprve poté se na pokyn stewarda vrátí a přiřadí se ke psům do základní pozice. Obcházení psů není dovoleno.

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane poté, co uplyne časový interval, a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc než 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“ a společně odchází od svých psů do určeného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm stanovenou pozici na předem určené linii. Teprve poté je vydán pokyn k návratu ke psům.

Instrukce: Pes, který vstane, lehne si, posune se více, než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane poté, co uplyne dvouminutový interval a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

ODLOŽENÍ V LEŽE VE SKUPINĚ

Povely: zvukové (doporučené povely „Lehni”, „Zůstaň“, „Sedni“

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 5 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí časového intervalu se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice.

Instrukce: Pes, který vstane, sedne, převalí celým tělem na záda; nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, je cvik považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů. Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.
Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 2 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí stanovené doby se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice.

Instrukce: Pes, který vstane, sedne si nebo se odplazí více než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů. Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.
Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva tak, aby pes, který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první. Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm na předem určené linii pozici ve stoje. Teprve poté je vydán pokyn k přiřazení se ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda jsou psi veleni jeden po druhém do základní pozice.

Instrukce: Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů. Pokud si pes sedne nebo vstane poté, co uplyne interval 2 minut a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže obdržet víc než 5 bodů. Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.
Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva tak, aby pes, který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první. Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm na předem určené linii pozici ve stoje. Teprve poté je vydán pokyn k přiřazení se ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda jsou psi veleni jeden po druhém do základní pozice.

Instrukce: Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2 x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován. Pokud se pes převalí celým tělem na bok, nesmí dostat více než 7 bodů. Pokud si pes sedne nebo vstane poté, co uplyne interval 2 minut a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže obdržet víc než 5 bodů. Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen.
Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

Cvičení bylo velmi náročné a zjišťovala jsem, že to, co jsem kelpíka naučila, není zdaleka tak precizní, jak se v obedienci očekává. Benjamín potřebuje velkou motivaci, potom cvičí rychle, radostně a pozorně. Cvičí jinak, když není až tak moc rušivých elementů. Jinak mu při výcviku naproto nic neujde a jeho pozornost je velmi roztěkaná – je to holt ještě mladý puberťák, který chce jen lítat za míčky, honit se za fenkami a hopsat na překážkách.
Naštěstí si na nás Eva vymýšlela samé chuťovky, třeba slalom mezi pejsky, kdy jsme trénovali chůzi u nohy, přivolání s předsednutím, kdy páníček je otočen ke psu zády, polohy za zády psovoda, aport s odebráním v leže… Největší zážitek však byl večerní výcvik za světla baterky. Ve tmě vypadá vše jinak, kolem nás se plížilo mnoho stínů, harašilo zvuků… je to velmi náročné pro lidi, natož pak pro naše chlupáče!

obrázek - zajímavý výcvik

Další fotografie.

V úterý jsme pokračovali v dalším výcviku v obedienci.

VYSÍLÁNÍ DO ČTVERCE

Povely: zvukové (doporučený povel „Zůstaň“, „Box“, („Stůj“), „Ke mně“, („K noze“)

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: V tomto cviku jde psovod nejprve do čtverce, kde naznačuje položení předmětu. Pes zůstává sedět na výchozím bodě. Psovod se přiřadí zpět ke psu (nesmí ho obcházet).
Poté je pes na pokyn stewarda vyslán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od výchozí mety vzdálen 5 m. Čtverec by měl být umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), pes je velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout pouze na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci je cvik stewardem ukončen.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít víc než předepsaný počet povelů. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného posunku) může tým získat maximálně 8 bodů.
Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). U OB-Z může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde nebo vyjde ze čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Další povely jsou penalizovány ztrátou dvou bodů. Není povoleno nasměrovat psa do daného směru z výchozího bodu nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný.
Povely „LEHNI“ („STŮJ“) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

obrázek - čtverec obrázek - vyslání
obrázek - vyslání

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: V tomto cviku je pes vysílán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 15 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 15 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout až na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, jde psovod na pokyn stewarda do čtverce ke psu, zde se k němu přiřadí (neobchází) a na další stewardův pokyn velí psa do základní pozice.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 4 povely, přičemž čtvrtým je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel „LEHNI“ – tím budou použity pouze 3 povely. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povel „LEHNI“ ve čtverci, musí být psovodem vydán. Pokud psovod vykročí kterýmkoli směrem v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a tým získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného krátkého ukázání rukou ve směru čtverce), může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný. Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). Ve třídě OB1 může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde do čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Změní-li pes pozici, když se k němu blíží psovod, ale neopustí čtverec, získá maximálně 5 bodů. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Druhý povel „LEHNI“ („STŮJ“) je penalizován ztrátou dvou bodů, po třetím vyslovení stejného povelu, cvik není považován za splněný (0 bodů). Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukazovat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný. Povel „LEHNI“ („STŮJ“) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: V tomto cviku je pes vysílán do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 15 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 15 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout až na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, vychází psovod na pokyn stewarda v přímém směru ke čtverci, 2 m před psem se psovod na pokyn stewarda otočí o 90° doprava a pokračuje v přímém směru ke druhému kuželu, kde dostává opět od stewarda pokyn k otočení se o 90° vpravo a pokračuje dál v přímém směru. Po dalších 5m na pokyn stewarda přivolá psa povelem „K NOZE“ a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik ukončen.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat instrukce a povely, tempo psa a přímé směry. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 4 povely, čtvrtým povelem je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel „LEHNI“ – tím budou použity pouze 3 povely. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povel „LEHNI“ ve čtverci musí být psovodem vydán. Pokud psovod vykročí kterýmkoli směrem v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma povoleného posunku při vysílání), může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). Pokud pes vejde do čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Cvik není splněn, pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než psovod vykoná druhý obrat. Maximálně 5 bodů může tým získat, pokud si pes sedne nebo vstane po druhém odbočení psovoda, ještě před tím než je přivolán. Pokud se pes při ležení ve čtverci hýbe (aniž by si sedl nebo vstal), může získat maximálně 7 bodů. Pokud se pes pohybuje a překročí ohraničení čtverce před tím, než je přivolán, cvik se hodnotí jako nesplněný. Druhé přivolání, nebo povel „LEHNI“ („STŮJ“) je penalizováno ztrátou dvou bodů. Pokud je jen jeden z těchto povelů vydán potřetí, cvik není považován za splněný (0 bodů). Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný. Povel „LEHNI“ („STŮJ“) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Pes je vyslán ke kuželu (malý, možná je i polokoule), přibližně ve vzdálenosti 10 m od startovní linie, kde je mu dán povel „STŮJ“. Pes musí zaujmout pozici ve stoje uvnitř kruhu o poloměru 2 m okolo kuželu. Přibližně po 3 sekundách psovod vysílá psa na pokyn stewarda příslušným povelem („VLEVO“, „VPRAVO“) do 3 x 3 m velkého čtverce, který je od startovní pozice vzdálen 25 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Pokud se pes nachází ve čtverci, dostává od psovoda povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda vykročí psovod směrem ke psovi. Přibližně 2 m před psem psovod na pokyn stewarda odbočí doprava, urazí dalších 10 m a opět na pokyn odbočí opět doprava. Po dalších 10 m na pokyn stewarda přivolá psa povelem „K NOZE“ a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik ukončen. Pes by se měl pohybovat v přímém směru ke kuželu a do čtverce by měl vstoupit zepředu (stranou čtverce ve směru od kuželu). Úhel spojnice mezi startovním bodem, kuželem a středem čtverce by měl být 90°.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat instrukce a povely, tempo psa a přímé směry. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 6 povelů, šestým povelem je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel „LEHNI“ – tím bude použito pouze 5 povelů. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povely „STŮJ“ u kuželu a „LEHNI“ ve čtverci, musí být psovodem vydány. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povely, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem může tým získat maximálně 8 bodů. Pes musí mít všechny čtyři nohy uvnitř kruhu, teprve potom může dostat povel k nasměrování do čtverce. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, nedostane více než 8 bodů. Pokud si pes sedne nebo lehne mimo kruh či čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pro získání bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá).
Cvik není splněn, pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než psovod vykoná druhý obrat. Maximálně 5 bodů může tým získat, pokud si pes sedne nebo vstane po druhém odbočení psovoda, ještě před tím než je přivolán. Pokud se pes při lehu ve čtverci hýbe (aniž by si sedl nebo vstal), může získat maximálně 7 bodů. Pokud se pes pohybuje a překročí ohraničení čtverce před tím, než je přivolán, cvik se hodnotí jako nesplněný. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Druhé přivolání, povel „STŮJ“ nebo „LEHNI“ je penalizován ztrátou dvou bodů (-2 body/povel). Pokud je jen jeden z těchto povelů vydán potřetí, cvik není považován za splněný (0 bodů). Srážka bodů za nadbytečné směrové povely záleží na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Není povoleno nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukázat čtverec před zahájením cvičení. V takovém případě je cvik považován za nesplněný.

obrázek - vyslání ke kuželu

APORTOVÁNÍ

Povely: zvukové (doporučené povely „K noze”, „Drž“, „K noze“, „Pusť”

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: V tomto cviku pes nese cizí dřevěnou aportovací činku mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdálené 10m. Tým zaujme základní pozici přibližně 5 m od prvního kuželu. Psovod se psem u nohy vyjde na pokyn stewarda směrem k prvnímu kuželu a motivuje ho aportovací činkou (pes se činky nesmí dotýkat), na úrovni kužele dá na další pokyn psovi povel ”DRŽ” a vloží mu aport do tlamy. Pes následuje psovoda vedle jeho levé nohy a nese předmět na úroveň druhého kuželu. Zde na pokyn stewarda vydá psovod povel ”PUSŤ” a psovi činku odebere. Tím cvik končí, pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.

Instrukce: Rozhodčí hodnotí tento cvik v úseku mezi kužely, tzn. od psovodova povelu „DRŽ“ do „PUSŤ“. Nehodnotí se první úsek, kdy psovod motivuje psa aportovací činkou. Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely a také na korektní chůzi u nohy psovoda během nesení činky (maximální vzdálenost je 50 cm od nohy psovoda). Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů).
Penalizována nebude první úprava v tlamě psa po uchopení činky. Všechny akce jsou řízeny stewardem. Pokud pes vezme činku do tlamy během motivace, může dostat maximálně 5 bodů.
Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel pro zvednutí činky navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů.

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: V tomto cviku pes aportuje cizí dřevěnou aportovací činku odloženou stewardem na zem ve vzdálenosti 10m od výchozího bodu. Pes s psovodem zaujmou základní pozici ve výchozím bodě. Steward ukáže psovi aportovací činku, jde 10 v přímém směru a zřetelným pohybem paže činku položí na zem. Na pokyn stewarda psovod vydá povel pro přinesení. Pes aportuje činku. Na pokyn stewarda psovod činku psovi odebere. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava v tlamě psa po uchopení činky. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly. Všechny akce jsou řízeny stewardem. Předání činky lze provést na pokyn stewarda z předsednutí i v základní pozici.
Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel pro zvednutí činky navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Dvě dřevěné činky stejné velikosti jsou umístěny ve vzdálenosti 10 m od sebe tak, aby byly dobře viditelné. Startovní pozice je přibližně 20 m od pomyslného středu mezi činkami. Pes je vyslán ke kuželu, který je umístěný přibližně 10 m od startu, kde mu je vydán povel k zastavení v kruhu o poloměru přibližně 2 m kolem kuželu (povel k zastavení dává psovod bez pokynu stewarda). Po 3 sekundách psovod na pokyn stewarda vysílá psa buď k pravé, nebo levé dřevěné čince. Strana, na kterou je pes vyslán pro aport, je losována před cvikem. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.
Když je vylosována strana, ze které bude činka aportována, steward položí dvě činky. Vylosovaná činka (pravá nebo levá) je vždy položena jako první. Během tohoto postupu je psovod se psem postaven na startovní pozici, obličejem k aportům, zhruba ve vzdálenosti 20 m. K dispozici musí být dostupné 3 velikosti činek (max. hmotnost 450g) po dvou identických kusech vhodné pro různá plemena psů. Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Nasměrování psa do daného směru na startovní linii je vyhodnoceno jako dotýkání se psa a vede k nesplnění cviku (0 bodů). Pro zisk bodů je nutné, aby pes stál u kuželu v kruhu o poloměru cca 2 m. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, může získat maximálně 8 bodů. Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky. Pokud pes uchopí nesprávnou činku, cvik je nesplněn (0 bodů).
Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.
Penalizace za nadbytečné směrové povely závisí na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Tři dřevěné činky stejné velikosti jsou umístěny v řadě přibližně ve vzdálenosti 5 m od sebe tak, aby byly dobře viditelné. Startovní pozice je přibližně 20 m od středové činky. Pes je vyslán ke kuželu, který je umístěný přibližně 10 m od startu, kde mu je vydán povel k zastavení v kruhu o poloměru přibližně 2 m kolem kuželu. Po 3 sekundách psovod na pokyn stewarda vysílá psa buď k pravé, nebo levé dřevěné čince. Strana, na kterou je pes vyslán pro aport, je losována před cvikem. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.
Když je vylosována strana, ze které bude činka aportována (střední není nikdy určena), steward položí tři činky. Vylosovaná činka (pravá nebo levá) je vždy položena jako první. Během tohoto postupu je psovod se psem postaven na startovní pozici, obličejem k aportům, zhruba ve vzdálenosti 20m.
K dispozici musí být dostupné tři velikosti činek (max. váhy kolem 450g), vhodné pro různá plemena psů. Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Nasměrování psa do daného směru na startovní linii je vyhodnoceno jako dotýkání se psa a vede k nesplnění cviku. Pro zisk bodů je nutné, aby pes stál u kuželu v kruhu o poloměru cca 2 m. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, může získat maximálně 8 bodů.
Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.
Pokud pes uchopí nesprávnou činku, cvik je nesplněn (0 bodů).
Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.
Penalizace za nadbytečné směrové povely závisí na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly a s cvikem č. 6.

APORT PŘES PŘEKÁŽKU

Povely: zvukové (doporučené povely „Hop”, „Aport“, „Zpět“ nebo „K noze“ nebo „Ke mně“)

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Tým zaujme základní pozici před překážkou v přiměřené vzdálenosti, kterou si určí psovod. Na pokyn stewarda psovod odhodí vlastní předmět nebo aportovací činku (ne výcvikovou pomůcku, hračku). Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel „APORT“ a „ZPĚT“ nebo „K NOZE“ dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel „APORT“ musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou a povel „ZPĚT“ nebo „K NOZE“ ještě před zpětným skokem. Cvik je ukončen zpětným skokem psa přes překážku. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.
Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Maximální výška překážky ve třídě OB-Z je 50 cm.

Instrukce: Psovod smí při přivolání opustit základní pozici (max. 2m), nesmí se však při tom dotýkat překážky nebo jít za její úroveň. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí, cvik není splněn.
Pokud pes překoná překážku pouze jedním směrem, ale přinese aportovaný předmět, obdrží tým maximálně 5 bodů. Pokud pes překoná překážku tam i zpět, ale předmět nepřinese, není cvik splněn.
Upuštění aportovaného předmětu: Pokud pes aportovaný předmět při zpětném skoku upustí ještě před tím, než se dotkne země, může obdržet maximálně 5 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů.
Žvýkání a překusování aportovaného předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.
Poznámky: Jako aportovací předmět může být použit např. tenisák nebo balónek bez šňůrky, pešek bez poutka, dřevěná nebo plastová činka, jednoduchý uzel z lana. Nejsou dovoleny zvukové ani jiné hračky, frisbee, balónky se šňůrkou, pešky s poutkem, apod.

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí vlastní dřevěnou nebo plastovou činku (může být i kombinace těchto materiálů) přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel „APORT“ a „ZPĚT“ nebo „K NOZE“ dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel „APORT“ musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou a povel „ZPĚT“ nebo „K NOZE“ před zpětným skokem. Pokyn k odebrání aportu vydává steward. Pes se může s aportem přiřadit do základní pozice anebo předsedat. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm, maximální výška překážky ve třídě OB1 je 50cm.

Instrukce: Psovod nesmí pro přivolání zpět opustit základní pozici ani jinak psa při aportu motivovat. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn. Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.
Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážku. Psovod na pokyn stewarda odhodí vlastní dřevěnou nebo plastovou činku přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. Povel „APORT“ dává psovod bez pokynu stewarda tak, že povel „APORT“ musí být vysloven před tím, než se pes dotkne země za překážkou. Pokyn k odebrání aportu vydává steward. Pes se může s aportem přiřadit do základní pozice anebo předsedat. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm, maximální výška překážky je v této třídě 70cm.

Instrukce: Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn. Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.
Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí kovový aport přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. K dispozici musí být tři velikosti kovových činek (max. hmotnost kolem 200 g). Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí. Překážka by měla být 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Neměla by však přesáhnout výšku 1 m.

Instrukce: Povel „APORT“ by neměl být vydán později, než pes začne skákat přes překážku. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn.
Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů. Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

ROZLIŠOVÁNÍ PŘEDMĚTU A APORTOVÁNÍ

Povely: zvukové (doporučené povely „Hledej“, „Ke mně/K noze“, „Pusť“, („K noze“)

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Na začátku cviku 3 obdrží psovod dřevěný špalík (2cmx 2cmx10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do zahájení cviku 9.
Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi. Steward odejde položit tento předmět (aniž by se jej dotýkal holou rukou) do vzdálenosti přibližně 5m a položí jej 30 – 40cm napravo nebo nalevo od hromádky pěti stejných špalíků. Pes i psovod mohou přihlížet. Steward se nesmí dotýkat ani zbylých špalíků, ty musí být pachově neutrální. Potom psovod dostává pokyn, aby vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný špalík (psovodův) a přinést jej. Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu. Pro každého soutěžícího musí být připraveno 5 nových předmětů. Neutrální předměty však mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny pachově neutrálními.

Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi. Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Vezme-li pes do tlamy špatný předmět a vymění jej bez ovlivňování za správný, nedostane víc než 7 bodů. Vezme-li pes více než 1 nesprávný předmět do tlamy, dostává 0 bodů. Ovlivňování psa psovodem během hledání předmětu vede k neuznání cviku. Pokud pes vezme do tlamy správný špalík, může psovod použít povel pro přivolání. Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.
Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

obrázek - aportování ponožek obrázek - rozlišování

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Na začátku cviku 3 obdrží psovod dřevěný špalík (2cm x 2cm x 10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do provedení cviku 9. Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil čelem vzad. Je na rozhodnutí psovoda, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen nebo zda se bude točit s psovodem. V případě, že se pes bude dívat, dá na pokyn stewarda psovi povel „ZŮSTAŇ“. V případě, že se pes točí s psovodem, velí jej psovod „K NOZE“. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi další 3 identické předměty do vzdálenosti přibližně 5 m. Steward se nesmí dotýkat ani zbylých tří předmětů, ostatní předměty musí být pachově neutrální. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.
Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu, pro každého soutěžícího musí být připraveny 4 nové předměty. Neutrální předměty mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny novými.

Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, pokud pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi nebo pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty. Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Vezme-li pes do tlamy špatný předmět a vymění ho bez ovlivňování za správný, nedostane víc než 7 bodů. Vezme-li pes více než 1 nesprávný předmět do tlamy, dostává 0 bodů.
Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.
Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Na začátku cviku 8 obdrží psovod dřevěný špalík (2cmx 2cmx10cm), který si nechá na libovolném místě u sebe až do provedení cviku 9. Před prováděním rozlišování psovod předmět označí. Psovod smí psovi před zahájením cviku předmět ukázat. Psovi není dovoleno k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil zády. Je na psovodovi, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi další 4 identické předměty do vzdálenosti přibližně 10 m. Steward se může zbylých čtyř předmětů dotýkat holou rukou. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.
Pes má na vykonání cviku přibližně 1 minutu, pro každého soutěžícího musí být připraveno 5 nových předmětů. Neutrální předměty mohou být použity pro více soutěžících. Předměty, kterých se dotkl jiný pes, nesmí být dál v soutěži použity a musí být nahrazeny novými.

Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlost. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi, pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty nebo když pes uchopí nesprávný předmět. Započne-li pes cvik samostatně, neobdrží více než 7 bodů. Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.
Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Těsně před provedením tohoto cviku podá steward psovodovi dřevěný aportovací špalík (10 cm x 2 cm x 2cm), který psovod označí. Psovod tento předmět může ve svých rukou držet maximálně 5 vteřin. Psovi není dovoleno v tomto okamžiku k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil zády. Je na psovodovi, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi dalších pět identických předmětů do vzdálenosti přibližně 10 m. Steward se může zbylých pěti předmětů dotýkat holou rukou. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady. Pes má na vykonání cviku přibližně 30 sekund, pokud je výkon aktivní a cílevědomý. Pro každého soutěžícího musí být připraveno 6 nových předmětů.

Instrukce: Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlosti. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi, pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty nebo když pes uchopí nesprávný předmět.
Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.
Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

OVLADATELNOST

Povely: zvukové (doporučené povely „Lehni“, „Čekej“, „Sedni “, „Lehni“, „Sedni“)

Provedení a instrukce OB-Z

Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda udělá psovod krok těsně před psa a ihned se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou „SEDNI“ a „LEHNI“. Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi, jaké má pes zaujmout pozice. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh (tzn., měl by stát ke psu otočen zády). Steward mění pokyny každých 10 sekund. Když je psovod před psem, může používat zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice „LEHNI“. Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozic a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout o víc než jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici nezaujme, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod přiřadí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

Provedení a instrukce OB-1

Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda udělá psovod 1 m dlouhý krok před psa a ihned se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou „ SEDNI“ a „LEHNI“. Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi, jaké má pes zaujmout pozice. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každých 8 sekund. Když je psovod před psem, může používat zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice „LEHNI“. Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout o víc než jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici nezaujme, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod přiřadí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

Provedení a instrukce OB-2

Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda jde psovod 5 m před psa a na pokyn stewarda se k němu otočí čelem. Požadované polohy jsou „SEDNI“ a „LEHNI“. Pes by měl zůstat na původním místě. Steward ukazuje psovodovi napsané polohy a jejich pořadí. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každých 5 sekund. Psovod může používat obě povelové techniky – zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Poslední je pozice „LEHNI“. Na pokyn stewarda se psovod přiřazuje ke psu a na další pokyn velí psa do základní pozice. Obcházení psa není dovoleno.

Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout víc než o jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami nebo páskou apod. bez pomocných značek. Pokud pes jednu pozici přeskočí a zaujme pozici následující, není cvik splněn. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod vrátí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

Provedení a instrukce OB-3

Provedení: Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda psovod odchází od psa na vyznačené místo přibližně 15 m před psem. Pes by měl svoji polohu změnit 6krát (vstaň/sedni/lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí poloh se může měnit, ale musí být pro všechny soutěžící stejné. Každá poloha musí být provedena dvakrát a poslední povel musí být „LEHNI“. Steward ukazuje psovodovi napsané polohy a jejich pořadí. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každé 3 sekundy. Psovod může používat obě povelové techniky – zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně. Hranice je vyznačená před anebo za psem pomyslnou spojnicí vyznačenou dvěma značkami.

Instrukce: Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout víc než o jednu délku vlastního těla ze startovní pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Pokud pes nestihne zaujmout jednu ze šesti poloh, nemůže dosáhnout více než 7 bodů.
Pokud pes jednu pozici ze šesti přeskočí a zaujme pozici následující, cvik je nesplněn. Aby pes dosáhl bodového hodnocení, musí změnit pozici nejméně 5krát. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod vrátí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

Ve středu se Eva rozhodla, že si vyzkoušíme zkoušky na nečisto. Vše se bude natáčet na video, abychom potom mohli diskutovat o chybách, které uvidíme.
Byl to moc dobrý nápad a všichni jsme se do toho s chutí pustili. Jenže… brzy nám všem doslova sklaplo. Cvičilo se totiž bez pamlsků. Jakmile to naši miláčci zjistili, okamžitě přestali spolupracovat. Tvářili se, že ty povely, které dostávali, v životě neslyšeli a zřejmě všichni dostali nějakou záhadnou nemoc, po které naprosto ohluchli. Vypadalo to, že se naši čtyřnozí kamarádi domluvili a předvedli nám opravdouvou parodii na výcvik. Benjamín např. místo aportování předváděl pasení aportu!
Páníčkům z toho tekly nervy a já jsem se rozhodla, že si zmíněné video budu pouštět, když budu mít velmi špatnou náladu. Po shlédnutí této parodie na výcvik se mi nálada určitě zvedne, neboť to se jen tak nevidí, čeho jsou psi schopni…:-)

obrázek - srocení davu obrázek - honička obrázek - pasení aportu

Další fotografie ostatních účastníků tábora.

Je škoda, že tábor tak rychle skončil. Musím ale zkonstatovat, že jsme udělali ve výcviku veliký pokrok. Béňa se za dva dny dokázal naučit rozlišování předmětů – a stačil na to trik s fuseklí.
A nebyli jsme sami, kdo se naučil novým věcem! Dokonce několik pejsků, kteří nikdy neaportovali, se naučilo držet činku a nosit ji. Nebo běhat do boxu – to byl cvik pro mnohé naprosto neznámý a v pátek tam už běhal každý! Co tedy dodat? Super tábor, skvělá parta, výborné zázemí i papání. Velké poděkování patří Evě a Petrovi. Příští rok jedeme zase…

V sobotu proběhl 1. třinecký závod v obedienci. Přihlásili jsme se do kategorie OB-Z a skončili na 4. místě. Považuji to za zázrak! Béňa sice vyváděl opravdu psí kusy, málem jsme se diskli a ke konci jsem myslela, že mě trefí šlak. Na zkoušku to sice nebylo, utekla nám o bod a půl, ale i tak jsem byla spokojená za 190,5 bodu, které jsme získali.

obrázek - vyhlášení vítězů

Fotogalerie z 1. třineckého závodu v obedienci.

This entry was posted in Výcvikové tábory, Zážitky. Bookmark the permalink.

1 Response to srpen 2009 – 3. výcvikový tábor v Třinci

  1. Pingback: Zážitky 2009 | Australská kelpie

Comments are closed.