INSPIRACE PRO ŽIVOT

 • Slova jsou jako včely – mají med i žihadlo. švýcarské přísloví
 • Vykročit po nedotčeném sněhu v nás vždycky vzbuzuje zvláštní bázeň, a právem: nelze jím projít beze stop.
 • Abychom viděli něco za sebou, je třeba jít dopředu.
 • Šťastný je ten, kdo má pro koho žít a přitom ví, že ten druhý by ho rovněž neměnil za nic na světě.
 • Každý z nás může nějakým způsobem „nést ovoce“. Byla by škoda strávit život jen nářkem nad tím, co nám nebylo dopřáno.
 • Skutečné hrdinství není záležitostí okamžiku, ale statečného žití uprostřed všednodennosti.
 • U lidí obdivujeme sílu a odvahu věci měnit. Ale schopnost trpělivě snášet, co změnit nejde, vyžaduje mnohdy sílu daleko větší.
 • Kdo se naučí naslouchat, promění mnohé okamžiky života v setkání.
 • Uvidět je lepší než uslyšet, poznat je lepší než uvidět, udělat je lepší než poznat. čínské přísloví
 • Opouštěním iluzí člověk roste v moudrosti, ale opouštěním ideálů neroste vůbec.
 • Milujte každou chvilku a síla každé jednotlivé chvilky zboří všechny hranice. Kent
 • Jednou z nejhorších stránek lidské povahy je, že se člověk zříká svého života. Všichni sníme o kouzelné růžové zahradě tam někde v dáli – a přitom můžeme vychutnávat krásu růží, které nám kvetou pod okny. Carnegie
 • Co bys udělal/a, kdyby na tebe spadla tuna cihel? Hromada cihel se může použít na vystavění zdi, pevnosti nebo hrobky, kde se může člověk pokusit oddělit od ostatních, opevnit se nebo ukrýt. Nebo ze stejné hromady lze vybudovat most či průchod do nového způsobu života…
  Kterou odpověď si vybereš ty?
 • Nejsme jen tím, kým jsme se narodili nebo tím, čím jsme se vyučili. Jsme tím, kým jsme se sami rozhodli být. Na naše jednání má vliv nejen skryté podvědomí, povaha či naučené reakce… ale i naše vůle.
 • Moudrý člověk je vždy připraven na těžkosti. Ty se pak vždy ukážou být snadno řešitelné. Lao-c’
 • Schopnost, která se denně nerozvíjí, ustupuje každý den o kousek zpět. čínská moudrost
 • Odvaha je jako láska – musí mít za potravu naději.
 • Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem ve tvém životě. M. Twain
 • Jestliže si nedáme pozor a budeme žít beze smyslu a bez přítomnosti něčeho většího v životě, můžeme skončit tak, že budeme žít pouze pro tento okamžik a nebudeme se snažit umět žít v tomto okamžiku, tady a nyní.Jestliže žijeme pro okamžik, neustále se dereme kupředu a hledáme vzrušující zážitek, který by nám pomohl vytvořit nějakou smysluplnou epizodu v životě. A právě při této honbě znehodnocujeme jedinečnost přítomného okamžiku. Často to způsobuje nuda. Když nám chybí cíl, nuda nás nutí jít za další senzací. Nuda narušuje dar života, který jsme dostali jako poklad.
 • Buďte rádi, že žijete, protože život vám dává příležitost milovat, pracovat, hrát si a dívat se na oblohu plnou hvězd. Henry van Dyke
 • Když člověk neví, do kterého přístavu směřuje, žádný vítr mu není příhodný.
 • Šťastný je ten, kdo se naučil obdivovat, ale nezávidět; následovat, ale nenapodobovat; chválit, ale nelichotit; vést, ale nemanipulovat. W. A. Ward
 • Nenechme se snadno odradit kamením na cestě: úsilí o dobro nebývá bez překážek.
 • Šťastný je, kdo seje a sází, ačkoliv není jisto, bude-li kdy sklízet. A. L. Balling
 • Jen ti s tajemstvími ve svých srdcích mohou tušit tajemství v srdcích našich. Idea
 • Člověk se podobá zlomku: čitatel říká, jaký vskutku je; jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší hodnotu má celý zlomek.
 • Mimochodem nezapomeňme, že pro moudrého člověka, světce či mystika je příznačné právě to, že dělá obyčejné věci neobyčejným způsobem.
 • Pravým světlem je světlo, které vyšlehne z nitra duše, která zjeví ostatním tajemství svého života a učiní druhé šťastnými písní svého nitra.
 • Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat. Goethe
 • Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat nesnadné věci snadno. F. Schiller
 • Jen když sami něco tvoříme, vážíme si umění a práce druhých.
 • Sláva je podobná kruhu ve vodě, který se nepřestává dále šířit, až se tím šířením úplně ztratí.
  Shakespeare
 • To, co můžeme, nemá hranic, kromě těch, které si v duchu sami postavíme.
 • Poučování je zdlouhavé, kdežto příklady vedou cestou krátkou a účinnou.
 • Šťastný je, kdo je vděčný za čerstvé housky ráno, za sluneční paprsky v poledne, za hvězdy na večerním nebi – za vše, co se ostatním zdá tak samozřejmé. Šťastný je, kdo přeje jiným vše dobré, ačkoli mu oni často přejí mnoho zlého. A. L. Balling
 • Charakter se dá poznat právě v nejmenších věcech. Seneca ml.
 • Staré indiánské přísloví praví: „Neposuzuj druhého člověka, pokud jsi neušel kus cesty v jeho mokasínech.“
 • Co záleží na tom, jsem-li vpředu nebo vzadu, hlavně že jsem co možná nejvíce to, co mám být.
  Michel Quoist
 • Život je vyšívaná tkanina, z níž každý vidí v první polovině bytí líc, a v druhé polovině rub – ten sice není tak krásný, ale je poučnější, protože ukazuje, kudy vedou nitky. A. Schopenhauer
 • Pravý život není jen výtah teoretických pouček, ale schodiště osobních zkušeností.
 • Občas opravdu potřebujeme vyjít z ohrádek našeho stereotypu: prázdniny a čas dovolených jsou k tomu jako stvořené!
 • Člověk má k sobě zdravý vztah, pokud občas dokáže dělat věci jen tak pro radost.
 • Kdo se naučí sám něco tvořit, nikdy se už nespokojí s konzumním stylem života.
 • Radost, to je dokonalost, která vede k upřímnému stylu života. -hpk-
 • Na každém místě lze vykopat poklad, dostaneme-li se dostatečně hluboko. Naším problémem není smůla, nýbrž povrchnost. P. Kosorin
 • Skutečné porozumění musí vyjít z každého člověka samostatně. Nedá se na lidi prostě jen hodit. Jenom porozumění, které vyvěrá z nitra, je porozumění skutečné. Sokrates
 • Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí. Spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání. Konfucius
 • Život vytváří situace o tolik románovější než obrazotvornost romanopiscem. Trioletová
 • Jednou z příčin, proč mrtvý list padá k zemi, je pupenec nového listu, který ho vytlačuje z větve.
  Když dovolíme, aby nás naplnila Láska a odpuštění, věci, o nichž jsme plně přesvědčeni, že se jich nemůžeme zbavit, začnou mizet a my si nemusíme ani nevšimnout, že jsou pryč.
 • Dobrý způsob, jak odhalit své chyby, je všímat si, co vás provokuje na druhých. Anthony de Mello
 • Osobnost člověka spočívá v tom, že z celého srdce miluje to, čemu se jiní diví, že vůbec může milovat. Je to člověk, který vidí dále a silněji chce. DE LA SERNA
 • Je pět druhů nevědomosti:
  Když se neví nic; když se ví něco jiného, než se má vědět; když se neví dobře, co se ví; když se ví, že se neví; a když se neví, že se neví.
  Voltaire
 • Trpělivost je schopnost pokojně kráčet životem, i když v něm není všechno ideální.
 • Než začneš jednat, poslouchej!
  Než začneš reagovat, mysli!
  Než začneš utrácet, vydělej!
  Než začneš kritizovat, čekej!
  Než se začneš modlit, odpusť!
  Než to vzdáš, zkus to!

  E. Hemingway
 • Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. J. Addison
 • Hodnoty bytí spočívají z velké části v tom, jak vroucně jsme schopni je prožívat.
  Hodnota lidského života je závislá na hodnotách, které jsou v každém jednotlivci.
  A také v tom, co investujeme do druhých…
 • Nikdy si neodpočineme od starostí, jestliže si myslíme, že kdykoli se na nás někdo podívá, už nás hodnotí. Seneca
 • Setkání s dobrými lidmi jsou jako květy na cestě: obnovují v nás radost ze života.
 • Život se dělí na tři období: Co bylo, co je a co bude.
  To, které prožíváme, je krátké,
  které budeme prožívat, je pochybné,
  které jsme prožili, je jisté.
  To je totiž to období, na něž už ztratil život jakékoliv právo,
  období, které už nemůže být podrobeno ničí libovůli.
  Nemůže být zkaleno ani uloupeno.
  Seneca
 • Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, je významný pro život přítomný i budoucí… Čechov
 • Budoucnost v nás budí obavy z neznámého, ale zároveň otevírá nové možnosti.
 • Život je veliké tajemství. Jeho pramenem naštěstí není jen náhodný shluk buněk.
 • Dělej, co umíš,
  s tím, co máš,
  tam, kde jsi.
  T. Roosevelt
 • Kdo se nechává vláčet svými přirozenými sklony, to se snadno pozná:
  najdete u něj necudnost, modlářství, pověrčivost, nenávist, bojovnost, žárlivost, hněvivost, kariérismus, škarohlídství… (G.5:19)
  Pesimista se nerozvíjí. Nehledá objasnění, není schopen svůj život zkoumat, ani seznámit se s novými pravdami, zůstává v duševní nevyspělosti. Umí jen bořit vše, co dobrého v něm ještě zůstalo.
  Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické,
  ale mé touhy a naděje jsou optimistické.
 • Každý z nás je předurčen k tomu, aby měl svůj vlastní charakter, aby byl tím, čím tak docela nemůže být nikdo jiný a dělal to, co nikdo jiný nemůže udělat přesně jako on. William Ellery Channing
 • Jdi za svým cílem!
  Vší silou a s radostí sledovat nejbližší cíl je jediná cesta, jak dospět k tomu nejvzdálenějšímu.
  F. Hebbel
 • Když se na vaší cestě objeví překážky, změňte směr, ale ne cíl.
 • Jsem přesvědčen, že si člověk každým úsměvem prodlužuje život. L. Steme
 • Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
  Proč nám životní moudrost pomáhá, abychom jednali moudře a s rozvahou? Protože nám říká, jaké důsledky může mít naše jednání.
  (Kol. 4,5) P. Lefèvre
 • Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán. Seneca
Příspěvek byl publikován v rubrice Citáty a přísloví, Pokladnice slov. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.