Klíč k bonitačnímu kódu AKE platný do roku 2007

(*= vyřazující vada)

plemeno: AUSTRALSKÁ KELPIE

barva srsti:
I – černá
II – černotříslová
III – červenohnědá
IV – červenohnědá a tříslová
V – světle žlutohnědá
VI – čokoládově hnědá
VII – kouřově modrá

A – celkový vzhled:
1 – lehký
2 – těžký
3 – jemná kostra
4 – zcela netypický

B – hlava:
1 – úzká mozkovna
2 – plochý čelní stop
3 – příliš lehká, volná

C – skus:
1 – těsný nůžkový
2 – volný nůžkový
3 – nepravidelný
*4 – předkus / podkus

D – chrup:
1 – nadpočetné zuby
2 – chybí …
*3 – chybí větší počet zubů

E – uši:
1 – úzce nasazené
2 – dlouhé těžké
3 – malé
4 – nevztyčené

F – oči:
1 – kulaté
2 – vystupující
3 – příliš malé

G – barva očí:
1 – velmi tmavá
2 – světlejší
3 – příliš světlé
4 – modré

H – krk:
1 – krátký
2 – dlouhý
3 – příliš klenutý
4 – hrdelní lalok

I – hrudník:
1 – příliš široký
2 – mělký
3 – úzký
4 – nedostatečně vyvinuté předhrudí

J – hřbet a záď:
1 – při pohybu volnější
2 – pronesený
3 – přestavěný
4 – kapří

K – hrudní končetiny:
1 – vybočené lokty
2 – křivé
3 – měkké nadprstí
4 – vybočené tlapy
5 – strmější úhlení

L – pánevní končetiny:
1 – sudovitý postoj
2 – sevřená hlezna
3 – příliš krátké hlezno
4 – špatné úhlení

M – ocas:
1 – krátký nad hlezna
2 – vysoko nasazený
3 – při pohybu vysoko nesený
4 – nesprávně nasazený

N – srst:
1 – delší
2 – měkká
3 – dlouhá
4 – drátovitá

O – pohyb:
1 – vtáčí nebo vytáčí končetiny
2 – vpředu / vzadu chody vázané
3 – krátký chod
4 – vysoká akce

P – varlata:
1 – nestejně, nenormálně vyvinutá
*2 – nesestouplá do šourku
*3 – chybí jedno nebo obě

R – povaha:
1 – flegmatická
2 – nervózní
3 – bázlivý
*4 – agresivní