Jak zabavit australskou kelpii

Pořídili jste si australskou kelpii a nevíte, jak ji zabavit? Snad vám tento malý přehled o psích sportech bude inspirací při rozhodování, jak trávit volný čas se svým čtyřnohým přítelem. Kelpie se hodí pro jakýkoliv sport. Důležité však je, aby to pejska i vás bavilo!

Je úžasné, kolik sportovních kynologických disciplín do současné doby vzniklo. Vypovídá to o vzájemné chuti trávit aktivně společný čas. Mezi ty nejznámější psí sporty bezpochyby patří agility a sportovní výcvik. Těmi méně známými je např. obedience, flyball, dogdancing, dogfrisbee, coursing, dogtrekking, canicross, bikejöring, skijöring… aj.

Co jednotlivé výrazy znamenají?

Sportovní kynologie

obrázek

Když začnete svého psa od štěněte cvičit, tak si na vás vypracuje daleko silnější vazbu a navíc se dostanete mezi lidi, kteří vám budou schopni poradit s případným problémem dřív, než bude pozdě. A v neposlední řadě můžete skládat zkoušky a začít tak klidně i závodní kariéru.

Hlavně ale svého kelpíka i sebe zabavíte, a o to přeci jde!

obrázek

A co si pod tím honosným názvem „sportovní kynologie“ představit?
Naprostým základem je poslušnost, tedy několik základních cviků, které by měl zvládnout každý pes. Patří sem přivolání, sedni, lehni, vstaň, chůze u nohy, odložení, štěkání… a s tím si pro naprostý začátek vystačíme. Postupně se budou přidávat složitější cviky, jako je chůze u nohy bez vodítka, překonávání překážek, vysílání a aportík. Dalšími velkými disciplínami ve sportovní kynologii jsou pachové práce a obrana.

obrázek

Pokud začínáme, potřebujeme:

 • dobrého rádce se zkušenostmi s všestranným výcvikem a který je ochotný učit se stále novým metodikám výcviku
 • nepolidšťovat svého psa, ale naučit se myslet jako pes
 • nezaměňovat výchovu a výcvik, vychovaný pes nemusí být schopný skládat zkoušky, pes připravený na zkoušky nemusí být vychovaný
 • všestranný výcvik je sport, pes potřebuje jako každý sportovec pravidelnost a režim (zátěž – klid- spánek)
 • nadšení, dostatek času, trpělivost, a pokud se budeme chtít dostat k vyšším zkouškám, i finanční prostředky
 • znalost zkušebních řádů – měli bychom orientačně vědět, co vše můžeme cvičit

Základní přehled zkušebních řádů sportovní kynologie.

Rozhodneme-li se pro sportovní – všestranný výcvik a máme-li štěně, nemusíme vůbec spěchat, máme spoustu času nalézt dobrého instruktora i figuranta a kynologické cvičiště, na který budeme pravidelně docházet.
Sportovnímu výcviku se v ČR věnuje několik australských kelpií, většinou mají složeny zkoušky ZOP, ZZO, BH, ZPU1. Ve výcviku lze pokračovat i dále, některé kelpie už složili zkoušku, ve které je i obrana: ZM a ZVV1 a dokonce IPO-V.

Pasení

Australská kelpie patří mezi pastevecká plemena. Standard o kelpii říká, že je to pracovní pes určený pro hlídání stád ovcí. Proto má výjimečnou výdrž a obratnost. Je zvyklá na dlouhé pochody a tvrdou, celodenní práci. Je také dostatečně rychlá, horlivá a přitom poslušná, a také velmi inteligentní. Svoje úkoly plní na sto procent a je přitom téměř neúnavná. Má vrozený instinkt pro hlídání stád ovcí, a to jak venku, tak v ohradě. Australská kelpie je také velmi odolná a vydrží dlouho bez vody. Zajímavostí je, že při hlídání stád zaujímá Australská kelpie pozorovací polohu na hřbetě ovce.

V současné době je možno skládat následující zkoušky:

 • Zkoušky vloh ovčáckého psa – ZVOP. Tato zkouška slouží k rozpoznání, zda pes má v sobě geneticky zakódované vlastnosti, které může přenášet na své potomstvo.
 • FCI – Herding working test – FCI-HWT – Collecting Style – sháněcí styl
  Test se provádí za účelem zhodnocení takových vlastností psů, jako je schopnost pasení, poslušnost, iniciativa a jemnost. Test napomůže selekci při chovu psů, kteří jsou používáni k pasení. Měl by pomoci porozumět způsobu, jak psy cvičit.
 • Zkoušky práce ovčáckého psa (ZPOP 1, ZPOP 2 )
 • Soutěž v ovládání ovčáckých psů TRIAL – FCI-IHT
  Úkolem trialu je otestovat schopnost psa ovládat ovce v situacích, se kterými je možné se setkávat při denní práci, jako je GATHERING (shánění), DRIVING (vedení), SHEDDING (stabilizace a rozdělení stáda), SINGLING (oddělení jedné ovce ze stáda), PENNING (zahánění do ohrady), LOADING (nakládka na přívěs) nebo MALTESSE CROSS (maltézský kříž), to vše jsou úkoly, které může ovčák v praxi často potřebovat. Cílem trialů ovčáckých psů by mělo být podporovat šetrné zacházení s ovcemi a a takové vedení ovčáckého psa, které podpoří jeho využitelnost v praxi a vybere ty nejlepší pracovní linie.
  Aby pes mohl v trialu soutěžit, musí mít Pracovní test z pasení: FCI-HWT.

obrázek

Garantem uvedených zkoušek je Kynologická jednota Brno.

Záchranářský výcvik

Podstatou záchranářského výcviku je vyhledání a označení osob. Jedná se především o vyhledání v sutinách nebo v různém terénu. Specialitou jsou vodní nebo lavinové práce. Cílem výcviku je připravit psa pro praxi, vhodně spojenou se sportovní činností.

Připravenost se prokazuje složením zkoušek. Většina zkoušek má část „speciální práce“ (sutinové, plošné…) v kombinaci s „poslušností“, která je obdobná, jako u všestranného výcviku. Navíc jsou zde specifické záchranářské překážky, např. lávka na sudech, tunel, skok daleký, vodorovný žebřík… Jejich cílem je prověřit schopnost psa, pohybovat se v různorodém, často velmi špatně schůdném terénu. Součástí některých zkoušek je také nošení psa cizí osobou nebo průchod rušnou skupinou.

Ve Švédsku i Finsku jsou velmi často vidět kelpie ve vrcholových soutěžích ve vyhledávání a pachových pracech. V ČR je zatím jen jedna kelpie, která má složenou záchranářskou zkoušku.

Treibball

Holandský kynolog Jan Nijboer založil nový psí sport zvaný Treibball. Je to sport vhodný pro všechny pejsky.
Cílem je dopravit 8 gymnastických míčů uspořádaných ve tvaru trojúhelníku do branky v co nejkratším čase a co s nejvyšším počtem bodů.
Pro kelpii naprosto super vyžití. Jakmile Benjamín uviděl míč, okamžitě ho začal pást. Když zjistil, že se míčem dá pohybovat, začal mi míč nahánět za vydatného štěkotu a občasných akrobatických skoků. Pravda, občas se netrefil a míč místo ke mně nahnal do řeky… jak jinak, topení míčků, tenisáků i míčů je Béňova specialita…

obrázek

obrázek

obrázek

takhle nějak by to mělo vypadat :-)

Obedience

Tento sport má své kořeny v Anglii, kde chtěli pořadatalé jedné z nejprestižnějších výstav Cruft´s vytvořit doprovný program této celosvětově uznávané show. Z Anglie se obedience dostala do Skandinávie, kde její pravidla mírně upravili, a časem se dopracovala až do dnešní podoby FCI mezinárodního řádu.
Obedience se dá do češtiny přeložit jako poslušnost, oddanost, ovladatelnost. Cílem tohoto typu výcviku je naučit psa vykonávat definované cviky precizně, ochotně a s radostí. Důležitý je zde zejména vztah mezi psem a psovodem, kdy by pes měl být schopen spolupracovat s psovodem i na větší vzdálenost od psovoda. Psovod se svým psem by měli tvořit sehraný tým působící harmonickým dojmem. Tento typ výcviku je vhodný pro jakékoliv plemeno, je nutné však brát ohledy na tělesnou a zdravotní dispozici pejska. V zahraničí kelpie v obedienci závodí v elitní třídě a jsou v tom vynikající pro svou rychlost a přesnost.
V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden se týká pachových prací. U nás se tomuto sportu věnují zatím dvě kelpie: Black Storm z Lodice a Bwaókiya Nagi z Lhotecké linie.

V ČR je obedience velmi mladým sportem, klub Obedience CZ byl založen v roce 2007 a je zastřešen Českým kynologickým svazem. Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní kategorie: OB-Z, OB1, OB2 a OB3.

Poslední dobou se mluví o sjednocení evropských zkušebních řádů obedience. Už existují návrhy cviků a způsoby posuzování jednotlivých mezinárodních tříd: mezinárodní třída OB1, mezinárodní třída OB2 a změny proběhnou i v již nyní jednotné mezinárodní třídě OB3. Definitivní podoba zkušebního řádu FCI pro Evropu by měla být koncem roku 2011.

obrázek

obrázek

Další informace o tomto sportu a jeho pravidlech naleznete na stránkách www.obedience.cz.

Agility

Opět ideální sport pro temperamentní psy. Na rozdíl od flyballu se však při tomto typu zábavy poměrně dost nadře i psovod, takže to není vhodné pro fyzicky méně zdatné jedince. Tento sport vznikl okolo roku 1978 v Anglii. Jde v podstatě o jakýsi parkurový běh (vychází z klasického koňského parkuru) se psy. Na ohraničené ploše jsou postaveny překážky, které se překonávají v daném pořadí na čas. Psovod běží se psem, ale překonávání překážek je ušetřen. Soutěží se v několika velikostních kategoriích, takže je tento sport opět vhodný pro jakékoliv plemeno psů. Může jít například o překonání kladiny, slalomu, „áčka“, houpačky, tunelu nebo klasických skokových překážek.

Pejsci jsou zde rozděleni podle velikostních kategorií na small (do 34,99 cm v kohoutku), medium (35 – 42,99 cm) a large ( nad 43 cm). Zároveň jsou psi rozděleni i do 3 výkonnostních tříd: A1 – týmy, které začínají, A2 – ti pokročilejší a A3 – ti opravdu nejlepší.

Agility je pro kelpii úžasné vybití energie. Tomuto sportu se v ČR věnuje nejvíce australských kelpií a dokonce už závodily i na mistrovství republiky. V roce 2001 to byla první kelpie Ich.Eurowenban Ltl Aussie Red a v roce 2010 závodily hned dvě kelpie: Ajajaj z Karlštejnských pastvin a Arie z Lhotecké linie.

obrázek

Další informace o tomto sportu a jeho pravidlech naleznete na stránkách www.klubagility.cz.

Dogfrisbee

Otcem Dog Frisbee je Američan Alex Stein, který si v roce 1971 pořídil whippeta a pojmenoval ho podle jeho popelavé barvy Ashley (ash – popel). Jako zkušený hráč frisbee si brzy všimnul, že i on je talířem okouzlen a skáče pro něj až do výšky devíti stop.
Frisbee je ideální variantou k relaxaci jak psa tak psovoda, i když popravdě dá někdy pěkně zabrat. Ovšem pokud má pes o talíř zájem je pro něj trénink frisbee zároveň hrou. Frisbee je vhodnější pro lehká plemena psů, ale pokud bude bavit i bernardýna není co řešit. Disciplín ve kterých se dá soutěžit je poměrně dost. Asi nejzajímavější pro diváka je tzv. freestyle. Jde o sestavu, kdy má psovod u sebe několik talířů a se psem si na place vlastně hraje za doprovodu hudby. Pro ty co se necítí býti exhibicionisty je v záloze připravena soutěž v minidistance. Jednoduše řečeno je dán časový limit, psovod i se psem stojí na čáře a pejskovi hází talíře co nejdále je to možné. Důležité pro tuto disciplínu je , aby pes talíř bez debat nosil zpět k pánovi, protože na házení je tu pouze jeden talíř. Samozřejmě variant těchto soutěží je několik…

Benjamína disky moc baví, někdy vyvine i nadzvukovou rychlost, jen aby disk dostihl – pravda, často ho nechytí právě proto, že je rychlejší a nechává disk daleko za sebou. Na druhou stranu se ale u toho úžasně vyblbne a hlavně unaví.
Pokud vím, tak dogfrisbee se u nás aktivně věnuje zatím jedna kelpie.

obrázek

obrázek

obrázek

Další informace o tomto sportu, jeho pravidlech a pořádaných akcích naleznete na stránkách www.discdog.cz.

Flyball

Pokud si občas na vycházce řeknete: „Ten pes má místo mozku tenisák“, pak jste ideálními adepty pro flyball. Je to zábava pro všechna plemena psů a na velikosti psa nezáleží. Jde o ideální způsob jak aspoň trochu unavit temperamentního psa. Důležitá je zde rychlost psa a ochota chytit tenisák a upalovat s ním za psovodem. Do soutěží nastupují družstva, takže jde vlastně o jakousi psí štafetu. Na dráze jsou čtyři překážky a na konci box, který vystřeluje tenisáky. Na startovní čáře psovod vyšle psa pro tenisák, ten překoná skokem překážky a s chyceným míčkem se vrací zpět. Když probíhá poslední překážku startuje další pes z týmu. Hra psi opravdu baví, takže je vhodné pořídit pejskovi postroj, protože jinak ho udržet na startu bývá opravdu obtížné. Vzhledem k tomu, že se hafani kolikrát na startu střídají čumák na čumák, měli by být psi snášenliví.
První kelpií provozující tento sport byl Dino (Árkosligeti Magic Eyes Dingo), který tragicky zahynul v roce 2008. V současné době se tomuto sportu věnují zatím dvě kelpie: Britney z Lhotecké linie a Eliah Xapatán.

obrázek

Fotografii jsem převzala s laskavým svolením od Martiny Kalabátové.(www.kelpie.cz).

Další informace o tomto sportu, jeho pravidlech a pořádaných akcích naleznete na stránkách www.flyball.cz.

Coursing

Dlouhou dobu před vznikem chrtích dostihů se plemena chrtů v různých oblastech používala k lovu zvěře pomocí zraku a také se hodnotili a vysoce cenili nejlepší psi. Tyto lovy (nejčastěji na malou zvěř – králíky a zajíce) se staly v Anglii sportem s pevnými pravidly, svými hrdiny, sázkami, rozhodčími, diváky… zkrátka vším, co ke každému sportu patří. Takto postupně z praktického využití chrtů jakožto loveckých psů vznikl sport zvaný hare-coursing a rozšířil se všude tam, kde byli známi britští chrti – greyhoundi.
Po druhé světové válce ale byly nutné změny – jednak se upustilo od lovu živých zajíců, a také bylo nutno učinit opatřená zvyšující bezpečnost psů a jejich kontrolu během závodu. A tak se díky skupině milovníků chrtů a zejména pana Lyle Gillete v USA rozšířil lure-coursing – pokud možno co nejlepší napodobení lovu zajíce pomocí umělé návnady, navijáku a systému kladek. Velmi oblíbeným je tento sport v USA i většině zemích Evropy s delší historií chovu chrtů.
Trať by měla být členitá, pohyb návnady klikatý a nevyzpytatelný, velmi atraktivní jsou různé přírodní překážky a záludnosti a psi by měli prokázat své lovecké schopnosti, jak fyzické, tak duševní. Startují dva, výjimečně tři psi a měli by spolupracovat při tomto imitovaném lovu tak, aby jim „zajíc“ pomocí rychlé kličky neunikl. Obvykle jeden pes pronásleduje „zajíce“ přímo a druhý podle charakteru prostranství vsadí na jednu stranu a snaží se zajíci nadběhnout, někdy běží psi dostatečným rozestupem vedle sebe a zajíce se snaží udržet si přesně mezi sebou. Hodnotí se, jak dobře se umí chrti zorientovat v terénu a využít jej, jak dobře spolupracují, jak rychle a dobře dokáží reagovat na změny směru běhu „zajíce“.
Původně vznikl lure-coursing jen pro chrty a ti jsou pro něj nejlépe vybaveni, nicméně chuť lovit střapeček mají psi prakticky všech plemen a v České republice se mohou všichni coursingu účastnit. Nejsou sice tak rychlí jako chrti, ale často běhají velice dobře a s maximálním nasazením. Proto je velká spousta majitelů psů, kteří si coursing oblíbili, protože příprava psa na něj není časově náročná (nevyžaduje kromě běžného kondičního cvičení žádný zvláštní výcvik), psy velmi baví a hlavně unaví a většinou se koná v přírodě v pěkném prostředí.
První kelpií, která si u nás vyběhala coursingovou licenci je Ich.Eurowenban Ltl Aussie Red, která běhala s Tyiana Eraksem. Další kelpie, které běžely coursing: Attack Black Mount McKinkey, Affinity Angel Mount McKinkey a Ace Speed Brown Mount McKinkey.

Kluby které se v České republice coursingem zabývají:
www.coursingcz.info
www.coursing.net
www.coursingbrno.cz
www.mscoursing.com

Dogdancing

Dogdancing, česky Tanec se psem je u nás v ČR poměrně mladá sportovní disciplína. Začátky se datují od roku 1991, kdy bylo rozhodnuto spojit klasický výcvik s hudbou, a kde jinde, než v kanadské provincii. K nám dorazila až cca před rokem 1999, kdy se konalo oficiální nulté Mistrovství republiky v Tanci se psem.
A co si pod Tancem se psem představit? Rozhodně to není „klasický“ tanec, který známe třeba z tanečních…, v žádném případě se pejsek nedrží za přední packy.
Tanec se psem se směs drezúry, tance, gymnastiky, cviků poslušnosti, krokových variací a otoček v rytmu hudby, synchronizovaně s psovodem. Stejně jako při krasobruslení existují povinné cviky a hodnotí se jak technické provedení, tak umělecký dojem. Na soutěžích je pak třeba předvést nejen připravenou sestavu, která musí obsahovat předepsané cviky, ale především originalitu a nápaditost.
V ČR existuje v dogdancingu 12 zkoušek, které jsou rozděleny do třech úrovní a 4 divizí.

S Benjamínem jsem tento sport začala od jeho dvou měsíců. Začali jsme otočkami, podáváním tlapek a jak šel čas, Béňa se naučil mnoho nových triků. Trénuji ho s klikrem a někdy se nestačím divit, co všechno je schopen vymyslet, aby získal pamlsek. Vypozorovala jsem, že ho nesmírně baví, když se učí něčemu novému, u čeho musí přemýšlet.
Za chvíli bude mít konkurenci v Miye, která je taktéž ohromně přemýšlivá a učí se velmi rychle. Ve čtyřech měsících už dokonce soutěžila ve FUN a získala cenu Nejlepší nejmladší účastník závodu.

obrázek

obrázek

V České republice jsou zatím dva kluby a to DogDancing klub a Czech dogdance club. I když se jedná o jednu disciplínu, přeci jen má každý z nich svá pravidla, řád, předepsané cviky, soutěžní kategorie…

Mushing

Závodní sportování člověka-mushera se psím spřežením.

Mushing v naší bývalé republice ČSSR se začal rozvíjet o deset let později než v západní Evropě a to na přelomu 70 a 80 let po dvou oddělených liniích, charakteristických zcela odlišnými typy lidí.

Obecně můžeme rozdělit závodění se psím spřežením na dvě skupiny závodních disciplín.

Individuální disciplíny
Závodění s malým počtem psů, s jedním až dvěma psy. Tuto skupinu pro nedostatek přesnějšího názvu nazýváme skupina individuálních disciplín. Jsou to disciplíny kdy je závodník vždy pevně spojen se psem a pohybuje se:

 • pěšky (běží) – Dogtrekking, Canicross
 • na kole – Bikejöring
 • na koloběžce – Scootering
 • na lyžích – Skijöring
 • na lyžích a pes ještě táhne pulku – Pulka

Spřežení
Závodění s větším počtem psů, kteří jsou sestaveni do spřežení a to buď před károu(na suchu) nebo před saněmi(na sněhu). Spřežení se podle počtu psů dělí na třídy:

 • U-Třída – Unlimited – bez omezení počtu psů – označení U, U1
 • A-Třída – 8 psů – označení A, A1
 • B-Třída – 6 psů – označení B, B1, B2
 • C-Třída – 4 psů – označení C, C1, C2

Základním požadavkem na psa používaného při závodech psích spřežení je obecně povaha saňového psa. To znamená, že pes používaný do zápřahu musí být neagresivní vůči lidem, psům i okolním zvířatům a nejen to, neměl by si lidí, ostatních psů ani zvířat vůbec všímat.. Je-li zapřažen nemělo by pro něho existovat nic jiného než běh kupředu, dokud nedorazí do cíle a žádné rušivé vlivy na trase by ho neměly vyvést z míry a rušit v soustředění na běh.

Dogtrekking

Dogtrekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu a jsou odkázáni jen sami na sebe a svého psa.

Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem „na volno“ (ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekkingovou akci lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém akci je doporučená délka etapy min. 40km.

obrázek

Canicross

Canicross (CC) je sportovní disciplínou pro muže i ženy, při které dvojice běžec + pes běhá v přírodě na vzdálenosti obvykle mezi 4 až 8 km. Je k tomu potřeba pouze postroj pro psa, běžecký postroj (sedák nebo bederní pás) a vodící šňůra.

Scootering

Jen malé upřesnění na úvod, nebavíme se tu teď o těch všemožných supermarketových koloběžkách, ale o terénní koloběžce s dostatečnou konstrukční pevností.

Když už se rozhodnete zainvestovat, tak zjistíte, že koloběžka je daleko víc nestabilní a taky chvíli trvá, než se na ní naučíte aspoň vy bez psa a dost se při tom nadřete.

Bikejöring

Když už jste si koupili šňůru, postroj a sedák, ale boty už vám odešly a kondice psa roste neúměrně té vaší, můžete zkusit místo běhu sednout na kolo. Je to dost adrenalinové, proto doporučuji začínat na rovných širokých a přehledných cestách. Vy sice můžete být skvělí cyklisté, ale než se se psem sehrajete a on pochopí, co po něm chcete, tak to chvíli trvá.

Skijöring

Jedná se o lyžaře taženého psem. Potřebujeme tedy psa, lyže a sníh. Nezbytnou dovedností lidského faktoru je schopnost velmi rychle odšlapovat, jinak… :-)

K dalším méně známým a v Čechách ještě ne příliš rozšířeným psím sportům patří například high jump, dock jumping, hang time, weight pulling, Monkey Truck, Triatlon nebo dog-packing.

HangTime

Při této soutěži pes vyskočí na peška zavěšeného většinou 160 cm nad zemí a jeho úkolem je zůstat na peškovi viset co nejdéle bez dotyku nohou země. Špičkové výkony jsou kolem 1 hodiny visu.

High Jump

Jedná se o výskok do výšky na zavěšeného peška. Vyhrává samozřejmě ten pes, který vyskočí a zakousne se do co nejvýše zavěšeného peška. Aby byl pokus platný musí pes zůstat v peškovi zakousnutý po daný časový limit (okolo 5 s). Nejlepší psi se takto dokáží zakousnout do peška zavěšeného přes 2 metry vysoko.

Monkey Truck

Opičí dráha. Jde o soutěž při které pes za doprovodu psovoda překonává dané překážky (žebřík, kladinu, různě vysoké překážky, tunel, atd.). Pro úspěch musíte zkombinovat dobrý čas se správným překonáním překážky.

Triatlon

Jde o kombinaci uvedeného Canicrossu a Bikejöringu ke kterým je přidáno ještě plavání. Délka tratě se pohybuje okolo 150m plavání (i při plavání je pes připevněn k psovodovi), 4 km běh a 5 km jízda na kole.

Weight Pull Sprint

V této disciplíně soutěží psi a feny rozdělené do váhových kategorií. Podle své hmotnosti pak tahají různě těžkou živou zátěž na speciální tříkolce. Trať bývá dlouhá obvykle 50 metrů. Páníček může svého psa hecovat a lákat jakýmkoliv způsobem, který není uvedený jako zakázaný (např. na živá zvířata).

Weight Pulling

Jde o soutěž při které musí pes utáhnout co nejtěžší zátěž na předem stanovenou vzdálenost. Účastníci jsou rozděleni do skupin dle pohlaví a tělesné váhy. Dobří psi utáhnou přes 2.000 kg, ale najdou se i jedinci, jenž utáhnou přes 3.000 kg! Vítězem je pes, který utáhne co nejvíce.

Dog jumping

Při dog jumpingu se měří délka skoku z mola do vody.

Dog Packing

Při Dogpackingu mají psi urazit určitou trasu, přičemž musí nést na svých zádech speciální malé batůžky s nákladem.